Premični tunel za jagode in maline in mulčer

Nosilec: Uljan Bojan, Vrbica 2a, 6250 Ilirska Bistrica
Partnerji: Aleksandra Vadnjal, DK zastopništvo David Kožman s.p.
Občine izvajanja: Pivka in Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 20.560,89 €
Znesek sofinanaciranja: 9.759,79 €

Obdobje trajanja projekta: 01.09.2017 - 30.07.2018

Vsa dela in aktivnosti so bila izvedena v skladu s prijavljeno in odobreno operacijo tako časovno kot materialno.

V okviru operacije smo:
- postavili tunele za zaščito jagod,
- pripravili zemljišče ter posadili nov nasad jagod z namakanjem pod folijo,
- posadili nov nasad malin z namakanjem,
- kupili mulčer in ga redno uporabljamo,
- vzdrževali dobro kondicijo zemlje s kolobarjenjem z lucerno ter pravičasno košnjo,
- poiskali trg za redno prodajo jagodičevja in sicer neposredno strankam (DSO, šole,...)
ter posredno  preko dela partnerja Davida Kožmana.

Učinki naložbe:

Postavitev  premičnih tunelov nam omogoča da nasad zaščitimo pred vremenskimi neprilikami predvsem v času cvetenja in obiranja.  Ves preostali čas pa je nasad na prostem, izpostavljen neposrednim sončnim žarkom, ki so nujno potrebni za
pridelavo kakovostnih živil.  Bojan Uljan je letos s pomočjo odobrene operacije lahko pobral zdrav pridelek, kljub spremenljivim vremenskim pogojem, ki so v prejšnjih letih povzročili  uničenje pridelka v veliki meri.
Zaradi tega je pridelek tudi kakovostnejši in veliko bolj zdrav za uživanje. Z načinom zelenega gnojenja in kolobarjenja tudi ni več potrebe po uporabi mineralnih gnojil, ki dolgoročno uničujejo biodiverziteto v prsti, s tem pa vzdržujemo visok nivo kakovosti zemljišča. S sejanjem lucerne, katera nam omogoča zeleno gnojenje, prav tako s košnjo in siliranjem le-te pridobimo kakovostno krmo z visoko vsebnostjo beljakovin, zato ni več potrebe po krmljenju
živine z kupljenimi krmili, s tem pa se izboljša predvsem kakovost mesa.
S širjenjem znanja o tovrstni pridelavi živil vsem zainteresiranim skupinam in posameznikom,  vzpodbujamo inovativnost v lokalnem okolju in širše kot primer dobre prakse.

S prisotnostjo v lokalih našega partnerja širši lokalni skupnosti nudimo zdravo lokalno pridelano hrano, ki jo nudimo tudi DSO Ilirska Bistrica ter tudi vrtcem in šolam, ki so zelo zainteresirani za sodelovanje z nami.
Vse skupaj izdatno pripomore k ohranjanju delovnega mesta!

 

Tuneli Nasad malin Mulčer Urejen nasad