Rekonstrukcija partizanske Bolnišnice Zalesje

Nosilec: Občina Ilirska Bistrica
Občine izvajanja: Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 57.706,00 €
Znesek sofinanaciranja: 27.069,00 €

Obdobje trajanja projekta: 15.11.2017 - 30.08.2018

Skozi izvedbo operacije so bili zgrajeni trije enostavni objekti – zemljanka, baraka za ranjence in kuhinja, kateri so bili opremljeni z enostavno opremo in eksponati. Med objekti je bil urejeno 500 m povezovalne poti iz naravnega materiala, katera omogoča obiskovalcem dostop do vseh objektov, ob poti so postavljene tudi klopi iz hlodov, urejene ograje in stopnice. Postavljeno je bilo 11 razlagalnih in usmerjevalnih tabel od Ostrožnega Brda do Bolnišnice Zalesje in pri posameznih objektih. Za promocijo bolnišnice je bilo izdelanih 4.000 izvodov brošure.

Rezultat operacije Rekonstrukcija partizanske bolnišnice Zalesje je nov turistični proizvod na območju Brkinov. Lokacijo upravlja pokrajinski muzej Koper. Rekonstruirana bolnišnica Zalesje je skupaj s spominsko sobo na Ostrožnem Brdu zanimiv turistični produkt, kateri je v bližini velikih turističnih središč in v bližini tranzitnih poti. Obiskujejo ga gosti, katere zanima zgodovina druge svetovne vojne in Primorcev ter obiskovalci okoliških znamenitosti kot so Grad Prem, Park vojaške Zgodovine, Škocjanske jame. Obiskujejo ga organizirane skupine  iz Slovenije, zamejstva in Hrvaške,  on koncih tedna in praznikih je odprt za nenajavljene skupine.

Pomeni uvedbo nove storitve na delu Brkinov, kjer upada število prebivalcev. Z večanjem turističnega obiska bo operacija pozitivno vplivala na spodbujanje dodatne ponudbe na območju in s tem na razvoj vasi in razvoj dodatne ponudbe na vasi.

Rezultat operacije Rekonstrukcija partizanske bolnišnice Zalesje je nov turistični produkt na območju Brkinov, rekonstruirana partizanska bolnišnica, skozi katero je obiskovalcem predstavljena humanitarna dediščina druge svetovne vojne, bolnišnica v kateri so oskrbovali ranjene borce. Poleg samih objektov je predstavljena zgodovina bolnišnice, organizacija njenega delovanja, način skrivanja in oskrba bolnišnice. Bolnišnica Zalesje je z označeno sprehajalno potjo in potjo za vozla povezana z Ostrožnim Brdom, kjer je postavljena spominska soba bolnišnice.
Pomeni uvedbo nove storitve na delu Brkinov, kjer upada število prebivalcev. Z večanjem turističnega obiska bo operacija pozitivno vplivala na spodbujanje dodatne ponudbe na območju in s tem na razvoj vasi in razvoj dodatne ponudbe na vasi.

Vabimo vas k ogledu naslednjih filmov: