Ureditev studia TV Galeja

Nosilec: Zavod TV Galeja, Prešernova 4a, 6250 Ilirska Bistrica
Partnerji: Šolski center Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica
Občine izvajanja: Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 55.331,29 €
Znesek sofinanaciranja: 39.216,56 €

Obdobje trajanja projekta: 15.11.2017 - 30.10.2018

Dolgoročni cilj operacije je bil urediti nov in tehnološko sodobno opremljen studio, v katerem bi se snemale nove televizijske oddaje. S tem so se ustvarili pogoji za eno novo zaposlitev, z nadaljevanjem investicije v naslednjih letih pa možnosti za nova delovna mesta.

V okviru operacije se je zaposlila ena oseba – studijski tehnik in sicer za nedoločen čas.

S pomočjo operacije se je opremil studio TV Galeja, kar omogoča poleg produkcije TV oddaj tudi izobraževanje. Operacija je omogočala zagon usposabljanja dijakov računalniškega oddelka Gimnazije (predmet multimedija) za studijske tehnike v okviru izven šolskih dejavnosti na Gimnaziji Ilirska Bistrica in dvakrat mesečno praktično izobraževanje dijakov za delo s studijsko opremo v novem studiu TV Galeja. Vse naštete aktivnosti se bodo nadaljevale tudi po zaključku operacije.

V okviru operacije sta bili sproducirani dve novi mesečni oddaji, ki se predvajata na TV Galeja: "Zmoremo" in "V stiku z naravo".

 

program z oddajo