Užitni in čutni parki namenjeni medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja podeželja

Nosilec: Zavod Znanje Postojna, Kolodvorska 3, 6230 Postojna
Partnerji: Občina Pivka, Občina Postojna, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Izpostava Postojna, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, Zdenka Žakelj s.p.
Občine izvajanja: Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 62.828,24 €
Znesek sofinanaciranja: 46.570,53 €

Obdobje trajanja projekta: 15.11.2017 - 30.11.2018

Rezultati:

Urejeni užitni čutni parki: v Zagorju z otvoritvijo,  v Postojni  z otvoritvijo in ob OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici. Narejena dva idejna in izvedbena načrta za užitni čutni park v Pivki in v Slavinju. Vzpostavljen Kmetijski krožek v Postojni, ki deluje tudi po zaključku projekta. 

Izdelana potujoča razstava aktivnosti operacije, ki ima kot primer dobre prakse namen ozaveščati prebivalce o ekoloških vrtovih/parkih, permakulturi, biodiverziteti,  medgeneracijskem sodelovanju na užitnih čutnih parkih in ostalih vidikih naravi prijaznega vzdrževanja vrtov in parkov. Razstava je bila postavljena ob otvoritvi užitnega čutnega parka v Postojni na Zavodu Znanje OE Ljudska univerza Postojna,  dne 12.10.2018 in se bo v letu 2019 selila po partnerstvih.

Izvedene strokovne delavnice za krajane in učence, ki so pripomogle k izboljšanju odnosa do okolja, saj so temeljile na ozaveščanju ekološke uporabe rastlin v lokalnem okolju:

- 9 delavnic ozaveščanja krajanov treh občin, ki jih je izvajala KGZ (8) ter ena medgeneracijska delavnica v Zagorju pri Pivki. 
- Predstavitev UČP Postojna dijakom Srednje šole Postojna dne 25.9.2018 – ga. Ana Tomazin. Z dijaki se bo na tem vrtu delo nadaljevalo v letu 2019 na temo spoznavanja zdravilnih rastlin.
- 5 izvedenih delavnic z učenci na temo uporabe zdravilnih rastlin iz šolskega vrta/parka na OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica (2) ter na OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad (3). 

Ureditev užitnega čutnega parka v Postojni je v celoti dosegla svoj namen, 12. oktobra je bila otvoritev in od takrat ga uporabljajo lokalni prebivalci, ki so nad parkom in idejo medgeneracijskega sodelovanja navdušeni, za naslednje leto se pripravljajo vsebine za delo z učenci bližnje OŠ, z vrtčevskimi otroci ter z UTŽO, kar pomeni, da je trajnost zagotovljena! Prav tako se namerava park sčasoma nadgraditi še z nekaj dodatne infrastrukture (lopa za orodje, paviljon za učilnico na prostem).

Z vsemi aktivnostmi je operacija prispevala k ozaveščanju različnih skupin prebivalstva k ohranjanju biodiverzitete in avtohtonih rastlin ter k prenosu, ohranjanju in nadgradnji znanja, vezanega na obdelavo tal in pridelavo užitnih rastlin na okolju prijazen način (permakultura). Poleg tega je prispevala še k dvigu spoštovanja in odnosa do javne lastnine. Za parke bodo namreč skrbeli uporabniki parka. Idejne zasnove in izvedbeni načrti bodo služili tudi kot primer dobre prakse zasaditev UČP in bodo kot taki dostopni širši javnosti. 

Prenesite si dokument: