Vzpostavitev pogojev za spletno prodajo ekoloških kmetijskih izdelkov in pridelkov pod blagovno znamko "The secret Village"

Nosilec: Jožef Gruden s.p.
Partnerji: Tomaž Premrl - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Damjan Fatur, kmetija
Občine izvajanja: Pivka in Postojna
Predvidena vrednost operacije: 16.937,99 €
Znesek sofinanaciranja: 8.957,55 €

Obdobje trajanja projekta: 15.11.2017 - 30.11.2018

V okviru projekta je bilo izvedeno:
- Postavljena spletna stran v treh jezikih (SLO, IT, ANJ) s spletno trgovino za trženje ekoloških kmetijskih pridelkov in izdelkov pod blagovno znamko The Secret Village.   Spletna trgovina je  pripravljena in je  v fazi dokončanja . Vzporedno s postavitvijo spletne strani s spletno trgovino potekajo intenzivne aktivnosti za dokončanje živilskega obrata za predelavo mesnin  v okviru novo odprte dop.dejavnosti na kmetiji Gruden.
- Razširili smo prodajni asortiman blagovne znamke The Secret Village in oblikovali potrebne embalaže in etikete ; obstoječi ponudbi smo dodali 20 novih ekoloških produktov (žita,olje,čaj,mesnine)
- Posejali smo nove kulture za predelavo v ekološke proizvode (oljnice)
- Zagotovitev dodatnih količin aronije: 3. partner Fatur  je obstoječim 200 sadikam dodal še 300 novih sadik aronije, kar bo zagotovilo pričakovan pridelek 3000 kg letno. Na kmetiji Fatur je tako  vzpostavljenih dodatnih 1000 m2 nasada aronije.
- Pripravljene  številne  promocijske aktivnosti  na spletni strani in FB; v pripravi obveščanje v medijih in izdelava dodatne brošure z novimi ekološkimi  proizvodi.