Spodbuditev kulturnega utripa v regiji 1

Nosilec: Občina Pivka
Partnerji: Občina Ilirska Bistrica, Občina Postojna, Studio Proteus d.o.o.
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 98.715,08 €
Znesek sofinanaciranja: 50.000,00 €

Obdobje trajanja projekta: 17.01.2018 - 30.09.2019 

V sklopu operacije Kulturni utrip, katere vodilni partner je Občina Pivka, je bil v Krpanovem domu v Pivki urejen prostor za namestitev predvajalne opreme, nabavljena je bila tehnična oprema za predvajanje multimedijskih vsebin, med sodelujočimi partnerji pa je bilo vzpostavljeno sodelovanje pri skupni promociji filmov s podrocja kulture.Tehnična
oprema je bila instalirana v mesecu novembru 2018, v tem mesecu pa so bile občanom na voljo tudi že predstave.

V sklopu tehnične opreme je bil dobavljen multimedijski projektor Barco DP2K-23B, skupaj s pripadajočim strežnikom, UPS napajalnikom, medijskim predvajalnikom Denon DN-500BD in rezervnim materialom. Za potrebe prikazovanja 3D vsebin je bilo dobavljenih še 200 očal za otroke in 200 očal za odrasle, saj se slednja razlikujejo glede na velikost.

Pri operaciji so sodelovali 4 partnerji, in sicer Občina Pivka, Občina Postojna, Občina Ilirska Bistrica in podjetje za videoprodukcijo Studio Proteus Postojna, ki so s koordinirano akcijo in skupno promocijo, izvedli predvajanje dokumentarnega filma Dediščina furmanstva v posameznih kulturnih domovih. Ostale predstave so redno potekale do pričetka poletnega obdobja 2019 in se bodo nadaljevale v jesenskem času ter tudi v bodoče.