Spodbuditev kulturnega utripa v regiji 2

Nosilec: Občina Ilirska Bistrica
Partnerji: Občina Pivka, Občina Postojna, Studio Proteus d.o.o.
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 78.348,23 €
Znesek sofinanaciranja: 50.000,00 €

Obdobje trajanja projekta: 20.10.2017 - 30.09.2019 

V sklopu operacije sta bili opremljeni dve kulturni dvorani in sicer je bila Velika dvorana Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici posodobljena skupaj s prostori za predvajanje filmov in prostori za nastopajoče. Dvorana v Krpanovem domu v Pivki je bila posodobljena z opremo za sprejem in obveščanje obiskovalcev.  Izdelana je bila spletna aplikacija za obveščanje občanov. Postavljeni so bili tudi trije  info panoji. Izvedene so bile vse nacrtovane aktivnosti in realizirani zastavljeni cilji. V tej operaciji je zajeto tudi predvajanje filma Dediščina furmanstva v Ilirski Bistrici in ostali dogodki.