Stare obrti za nove podjetniške priložnosti

Nosilec: Občina Postojna
Partnerji: Zavod Znanje Postojna, Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka, Izobraževanje Tamara Urbančič s.p.
Občine izvajanja: Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica
Znesek sofinanaciranja: 50.000,00 €

Obdobje trajanja projekta: 06.03.2018 - 30.09.2019

Vodilni partner Občina Postojna je poskrbel za celovito obnovo zunanjosti salona Ozbič v Postojni. Partner Zavod Znanje  je v okviru projekta pripravil razstavo o salonu Ozbič. Odprtje razstave je bilo v ponedeljek, 30. 9. 2019, ob 17. uri. V sklopu odprtja je bil možen tudi ogled obnovljene zunanjščine salona Ozbič na Ljubljanski cesti 24, ki ga je v okviru projekta izvedla Občina Postojna. Lokacija razstave o delovanju brivsko frizerskega salona je bila na Titovem trgu v središču Postojne.
Vsebina razstave:
Razstava je prikazovala delovanje frizersko brivskega salona Ozbič v preteklosti, s poudarkom na podjetniškem
vidiku. Namenjena je bila podjetnikom, kot navdih kako izpeljati uspešno podjetniško zgodbo, pa tudi domačinom in
tujim obiskovalcem naše destinacije. Razstava je sestavni del ponudbe v sklopu Postojnske meščanske poti in bo po zaključeni celotni obnovi  preseljena v salon Ozbič.
Stara postojnska brivnica, ki v letošnjem letu doživlja temeljito obnovo preko tega projekta in projekta Domače in umetnostne obrti, je eden od najbolj celovito ohranjenih obrtniških lokalov na Slovenskem iz obdobja pred 2. sv. vojno. Dodatno vrednost predstavlja dejstvo, da se je brivska dejavnost v njej odvijala nepretrgoma od leta 1924 do 2015. Pričevanje in dokumenti lastnika salona Janka Ozbiča so zato dragocen dokument časa in skoraj stoletnega razvoja brivske obrti na našem območju.

V okviru projekta je partner JUDTZ izvedel dve delavnici, na katerih so zainteresirani deležniki pridobili informacije, kako registrirati dejavnost, se samozaposliti, priglasiti opravljanje osebne dopolnilne dejavnosti na kmetiji, itd. Spoznali so primere dobrih praks, kako skuhati kakovostno žganje in pridobili znanja s področja marketinga, kako uspešno prodati svoje izdelke turističnim in gostinskim delavcem. Obe delavnici sta bili zelo dobro obiskani, kar kaže na pozitivne rezultate v bodoče. S projektnimi aktivnostmi smo skušali spodbuditi deležnike, da svoje znanje še nadgradijo. Nova tehnološka znanja na področju izdelave žganj in likerjev nakazujejo nove možnosti predelave in s tem tudi širitev ponudbe sadja. Zainteresirane deležnike smo želeli spodbuditi tudi h kreiranju novih pijač z različnimi okusi, k razvoju novih izdelkov, ki nenazadnje lahko služijo kot lokalni spominek ali protokolarno darilo, na tak način obogatijo turistično ponudbo in pripomorejo k promociji kraja. Prav tako je bil namen spodbuditi vse zainteresirane k poslovni povezanosti, saj to vodi do večje predelave, kakovosti in bolj zanesljivega trženja. Tekom projekta smo izdelali tudi promocijski letak o žganjekuhi na Pivškem, ki smo ga razdelili po okoliških turističnih centrih.       

Partner Izobraževanje Tamara Urbančič s.p. je izvedel pet delavnic na katerih je promoviral volno in volnene izdelke. Promocijo predenja ter izdelovanja domačih volnenih izdelkov na Kmečki tržnici v Ilirski Bistrici, september 2019. Dve delavnici z naslovom Od ovce do nogavic je izvedel na OŠ Podgrad in OŠ dragotina Ketteja Ilirska Bistrica.      Delavnica o izdelovanju praktičnih in estetskih izdelkov iz volne  je bila izvedena v VDC Ilirska Bistrica ter delavnica registracije osebnega dopolnilnega dela, dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali s.p.  v VGC Ilirska Bistrica dne 19.9.2019. Poleg tega je objavil pet prispevkov na temo predelave volne od striženja do volnenega izdelka  v lokalnih časopisih in v e medijih.                 

Na voljo so naslednji dokumenti: