Urbana prenova Postojne

Nosilec: Občina Postojna
Partnerji: PROSTOR, društvo za arhitekturo in prostor Podgrad, Mladinski center Postojna, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Občine izvajanja: Postojna
Znesek sofinanaciranja: 7.633,36 €

Obdobje trajanja projekta: 20.10.2017 - 30.10.2018 

Cilj projekta je oživitev mestnega jedra z novimi programi in vsebinami, kar pomeni, da bi se ponudila možnost za nove zaposlitve, nove programe, dejavnosti in storitve. Pričakovani rezultati so smernice za nadaljnje politike in posege v prostor v Postojni. Skozi ankete in delavnice smo dobili predloge in pobude ter projektno rešitev za postopno uvedbo novega prometnega režima ter 3 projekte za urbano opremo, ki smo jih realizirali.

Neposredno se s projektom sicer niso ustvarila nova delovna mesta. V projekt je bilo vključeno 5 posameznikov, ki se jim je omogočilo drugačne oblike dela. Pričakovani rezultati so smernice za nadaljnje politike in posege v prostor v Postojni. Skozi ankete in delavnice smo dobili predloge in pobude ter projektno rešitev za postopno uvedbo novega prometnega režima ter 3 projekte za urbano opremo, ki smo jih realizirali. 

Skupaj je bilo izvedenih 15 delavnic, s sodelovanjem javnosti 11. Skupaj udeležencev: 204.

Več o projektu na FB strani projekta.

    

Oglejte si film: