Adrenalinsko doživljanje legend in zgodb na kolesu- Bodi legenda

Nosilec: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Partnerji: RRA ZELENI KRAS Pivka, Občina Ilirska Bistrica, Zavod Znanje Postojna
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 45.471,66 €
Znesek sofinanaciranja: 33.201,20 €

Obdobje trjanja projekta: januar 2019- januar 2021

Največ pozornosti je bilo namenjeno legendarni kolesarski poti, ki poteka po obstoječi "Grajski kolesarski poti", ki Vas iz Postojne pelje v Planino, nazaj čez Lohačo in strmco v Studeno, Belsko, Bukovje, Predjamo, Šmihel pod Nanosom, Landol in hruševje, Sajevče, Rakulk, Orehek, Prestranek, Grobišče, Štivan in čez Staro vas nazaj v Postojno.

Slabih 60 km dolga kolesarska pot vodi po poteh srednjeveških vitezov, saj na poti naletimo tudi na ostanke šestih srednjeveških gradov (Haasberg in Ravbarjev stolp, Predjamski grad, grad Orehek, grad Prestranek in postojnski grad Adelsberg).

V teh krajih je postavljenih tudi pet kolesarskih "pump tracko-ov" ali tlačilnih kolesarskih poligonov, ki so namenjeni kolesarjem vseh starosti in predstavljajo igrišče neštetih možnosti, kjer se krepijo dnevne fizične aktivnosti, koordinacija, motorika in fizična moč, tkejo pa se tudi prijateljske vezi.

V okviru operacije so izpeljane vse načrtovane aktivnosti in so doseženi vsi zastavljeni cilji in kazalniki operacije.
Opis posameznih aktivnosti po partnerjih:

Občina Postojna:
Izvedene so bile naslednje aktivnosti:
V sodelovanju s partnerji projekta je Občina Postojna razvila nov turistični produkt;
- Grajska kolesarska pot z možnostjo izposoje koles
- izdelan je zemljevid poti
- zgibanka na kateri so predstavljeni turistični in gostinski ponudniki ter ponudniki izposoje koles
- oblikovana je spletna stran visit-postojna.si
Izvedena je bila promocija operacije;
- vzpostavila sej je spletna stran oziroma v okviru že obstoječe spletne strani visit-postojna.si se je pod zavihek kaj početi/kolesarstvo dodala Grajska kolesarska pot z vsemi informacijami o poti, zemljevid poti, koordinate, turistična ponudb
-z objavami na Facebook profilu Visit Postojna in Občine Postojna, na občinskih spletnih straneh, z objavami v lokalnem in regionalnem časopisu (Prepih, Notranjsko-primorske novice) ter z zgibanko, ki je kolesarjem in turistom na voljo na spletu ali v fizični obliki v TIC Postojna.

RRA Zeleni Kras:
Izvedeni 2 delavnici za turistične akterje z naslovom Značilnosti kolesarskega turista in Značilnosti kolesarski nastanitev.
Izvedena študijska tura za lokalne turistične akterje.
Občina Ilirska Bistrica:
Izvedena delavnica z naslovom Kolesarjenje tržna priložnost v turizmu.
Izvedena vodena kolesarska tura.


Zavod znanje Postojna:
Izvedena delavnica Interpretacija naravne in kulturne dediščine.
Oblikovana in natisnjena zgibanka s kolesarskim zemljevidom, 10.000 kos
Izdelana analiza turistične ponudbe ob Grajski kolesarski poti.
Izvedena dvodnevna kolesarska tura po Grajski poti.
Izvedena večurna vodena kolesarska tura po Grajski poti.
Izvedena 1 šola kolesarjenja in 2 športna dneva za mladostnike

 

Obiščite spletno stran visit-postojna.si in se pripravite na aktivno pomlad! 

 

 

Oglejte si film: