Nakup sistema za avtomatsko rezanje - cutter

Nosilec: TAPETNIŠTVO MEZGEC, Dejan Mezgec s.p., Hrušica 43, 6244 PODGRAD
Partnerji: Plama-pur, d.d. Podgrad, Podgrad 17, 6244 PODGRAD; PUR-PLA-TEX, d.o.o., Podgrad 110, 6244 PODGRAD
Občine izvajanja: Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 60.422,26 €
Znesek sofinanaciranja: 41.780,71 €

Obdobje trajanje operacije: januar 2019- september 2019

V okviru operacije je podjetje Tapetništvo Mezgec Dejan s.p. kot osnovno aktivnost kupilo novi stroj – sistem za avtomatsko rezanje CUTTER, s katerim želi zadostiti visokim kriterijem in zahtevam evropskih kupcev iz avtomobilske in pohištvene dejavnosti. Z novo, sodobnejšo tehnologijo so povečali natančnost razreza in izkoristek tapetniškega blaga, obenem pa zmanjšali čas razreza. Uspešno izvedena operacija je bistveno prispevala k inovativnemu pristopu na področju tapetništva v naši regiji.

Pri tej operaciji je podjetju uspelo vzpostaviti inovativno partnerstvo na dveh področjih.
Prvo je na področju dobave kvalitetnega materiala, pri katerem želi sodelovati z preverjenimi razvojnimi partnerji, kot sta Plama-Pur d.d. in Pur-Pla-Tex d.o.o.. Tako z enim kot z drugim partnerjem ob vsakem projektu s skupnimi močmi razvijajo nov, inovativen proizvod, ki je na trgu zaradi svoje kvalitete in višje dodane vrednosti  konkurenčen in tržno zanimiv. Z novo operacijo se je partnerstvo še okrepilo, saj bodo z novo tehnologijo s skupnimi močmi zmožni ustvariti še kvalitetnejši, še boljši, še uspešnejši proizvod.
Drugo področje, ki ga je podjetje v okviru operacije izpeljalo, je praktično usposabljanje osnovno šolskega in srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Skozi operacijo so vzpostaviti pogoje, in kot mentorji mladim pri izvajanju prakse in opravljanju pripravništva povabili dijake s področja Podgrada, ki se izobražujejo v Srednji šoli v Sežani v programu Aranžerski tehnik.

V okviru operacije so bile izvedene naslednje aktivnosti:
1. Pripravil in uredil se je prostor v delavnici za postavitev stroja.
2. Kupljena in zmontirana so nova vrata v delavnico.
3. Nabavljena in napeljana je elektro inštalacija za postavitev stroja.
4. Kupljen, postavljen, zagnan je stroj za avtomatsko rezanje-cutter.
5. Skupaj s partnerji projekta je bil razvit material za nove produkte.
6. Partnerji so skupaj razvili 2 nova proizvoda in 3 nove programe. Le-te so tudi uspešno plasirali na trg.
7. Vzpostavljeno je inovativno in izobraževalno partnerstvo.
8. Na OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad sta bila izvedena delavnica-predstavitev poklica šivilja in tapetnik ter tehniški dan.
9. Na ŠC Srečka Kosovela Sežana je bil izveden tehniški dan. Dijakinja ŠC je opravila tudi usposabljanje pod vodstvom Tapetništva Mezgec.
10. Ustvarjeno je bilo novo delovno mesto v podjetju Tapetništvo Mezgec.
11. Izvedene so bile promocijske aktivnosti operacije.

Na voljo so naslednji dokumenti:

CNC STROJ Tapetništvo Mezgec