Obuditev žganjekuhe v Brkinih

Nosilec: Darja Blatnik, Jelšane
Partnerji: Blizu d.o.o.; Škoberne Slavko, član kmetije; Denis Iskra
Občine izvajanja: Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 60.410,67 €
Znesek sofinanaciranja: 3.089,61 €

Obdobje trajanja projekta: februar 2019- november 2020

Namen izvedbe operacije je ohranitev stoletne tradicije kuhanja žganja na območju Brkinov. Načrtovane aktivnosti operacije so se izvedle le deloma, zaradi višjih sil, ki so kljubovale partnerjem operacije. Tako so bili doseženi naslednji učinki:

Partner Denis Iskra je kupil nov, zmogljiv kotel za žganjekuho s hladilno posodo (ebulioskop). Z njim pridobiva ekološko brinjevo žganje in brinjevo eterično olje ter brinjev metilni alkohol.
Nabavljen kotel v okviru operacije mu omogoča delovno mesto ter razvoj novih produktov:
1. ekološki brinjevec,
2. brinjevo olje s šentjanževko;  služi za masažo delov telesa obolelih od revme,
3. metilni alkohol za dezinfekcijo rok in površin.
Ker se je pridobivanja brinjevega žganja s pomočjo te operacije lotil profesionalno, je pridobil tudi ekološki certifikat za brinjevo žganje. Ekološki certifikat za brinjevo žganje  ima celo edini v Sloveniji! Brinj nabira na lastnih kmetijskih površinah, ki jih vzdržuje za ta namen. Svojo žganjekuho rad pokaže tudi obiskovalcem tako doma kot po sejmih širom po Sloveniji. S tem je zgled dobre prakse in ozavešča o ohranjanju okolja. V prihodnje bo učencem OŠ Kuteževo prikazal sodobno, ekološko žganjekuho.

kotel