Ohranjanje naravnih virov za lepši jutri

Nosilec: VASCOM Zavod za informiranje in videoprodukcijo, Pivka
Partnerji: Kovod Postojna, d.o.o. ; Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.; JSKD – Območna izpostava Ilirska Bistrica; Kulturno društvo Hrušica; Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica; Studio Proteus, produkcija audio video kaset, d.o.o., Postojna
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 57.777,62 €
Znesek sofinanaciranja: 47.968,64 €

Obdobje trajanja operacije: januar 2019- oktober 2019

Operacija Ohranjanje naravnih virov za lepši jutri, je sledila tematskemu področju varstvo okolja in ohranjanje narave dediščine. Prvi dolgoročni cilj je izboljšati ali ohraniti naravno okolje, v dobrem stanju in spodbujati ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam. Kratkoročni cilji projekta pa so: širšo javnost ozavestiti o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo hkrati bomo ozaveščali, promovirati in ohranjati tradicijo učinkovite rabe naravnih virov.

V okviru projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti:
Z etnografsko razstavo o tradicionalnih obrteh ter o vodi in njeni moči  (5 predstavitev na območju treh občin LAS-a) smo javnost ozavestili o bogastvu naše kulturne dediščine, ki je skozi stoletja oblikovala in ohranjala kulturno krajino našega prostora. Dodatno smo  predstavili različne oblike vode in njeno rabo ter pomembnost vloge vode v življenju človeka. Z razstavo smo ozaveščali o preudarni rabi  naravnih virov ter ts tem  prispevali k zmanjševanju podnebnih sprememb. Dogodki so bili namenjeni širši in zainteresirani javnosti.  Razstava je bila dvakrat postavljena na ogled starejšim -  v Ilirski Bistrici in Postojni, ter še v vsaki izmed treh občin.

Izdelana sta dva dokumentarna filma Naravna dediščina vzdolž Notranjske Reke ter Voda in njena moč, ki sta prezentirala naravno dediščino, predstavljala uporabo in skrb za vodo nekoč in danes, ozaveščala o pomembnosti spoštljivega ravnanja z naravnimi viri. Filma sta na ogled dostopna širši javnosti.
Izvedene so bile delavnice o pomembnosti trajnostnega in odgovornega ravnanja z vodo, za ranljive skupine na treh različnih šolah ter v dveh domovih za starostnike na območju LAS. Prebivalcem želimo prikazati, da lahko naše vedenje in vsakodnevne navade veliko prispevajo k čistemu okolju in naši pitni vodi, zato je vsak vložen trud na področju izobraževanja in ozaveščanja še kako smiseln. Pripravljene so bile tudi reportaže o projektu Vir izvir. Projekt je bil v javnosti zelo dobro sprejet, poleg številnih medijskih objav smo o njem lahko brali tudi v Pivškem listu v mesecu maju.

Vabimo vas k ogledu naslednjih filmov: