Promocija reje drobnice kot turistični produkt

Nosilec: Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka
Partnerji: Grega Česnik – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Občine izvajanja: Pivka
Predvidena vrednost operacije: 18.754,32 €
Znesek sofinanaciranja: 13.364,76 €

Obdobje trajanja projekta: marec 2019 -september 2020

Operacija »Promocija reje drobnice kot turistični produkt« je vsebovala naložbo, in sicer postavljen pašnik v muzejskem kompleksu Park vojaške zgodovine z vso potrebno infrastrukturo. Operacijo ocenjujemo kot uspešno naložbo, saj smo s postavitvijo pašnika prešli na bolj naravi prijazen način vzdrževanja zelenih površin brez onesnaževanja, poleg tega je tak način vzdrževanja tudi precej bolj ekonomičen, saj je nenehna košnja težko dostopnega terena predstavljala tudi precej velike finančne stroške. Poleg pašnika je bil v okviru operacije postavljen tudi turistični info pano o reji drobnice ob pašniku in nabavljen večji hladilnik za sir in mlečne izdelke lokalnih ponudnikov v muzejski trgovini »Magazin«. Tako eno kot drugo je prispevalo k prepoznavnosti območja, kulture, tradicionalnih dejavnosti in obrti v našem podeželskem prostoru ter samih rejcev oziroma ponudnikov lokalnih izdelkov, kar je pri njih spodbudilo tudi samoiniciativnost pri odpiranju novih poslovnih priložnosti. Nenazadnje je operacija prispevala tudi k večji kakovosti tako lokalne skupnosti kot obiskovalcev tega območja, saj so bili deležni pristnejše izkušnje, stika z naravo in konec koncev tudi kakovostne, zdrave, lokalno pridelane hrane. ( besedilo pripavila Teja Morelj).

 

kozji izdelki