Terensko jahanje Slovenija

Nosilec: Konjeniški zavod Konji na Bregu
Partnerji: Srečna kmetija, Uroš Lipanje; Športne dejavnosti, Annelise Pedersen Pavšič s.p.; Odkup, prodaja in prevoz živine Volk Tomaž s.p.
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 28.558,17 €
Znesek sofinanaciranja: 18.763,20 €


Obdobje trajanja projekta: janaur 2019 -september 2019
 

Znesek sofinanaciranja: 

Območje med Snežnikom in Nanosom velja za eno od najredkeje poseljenih pokrajin v Sloveniji. Edinstvena narava ustvarja številne možnosti za razvoj turizma in novih turističnih produktov. Ob poplavi turistične ponudbe na urbanih območjih, je bilo podeželje v preteklih obdobjih turistično nekoliko zapostavljeno.
Operacija Terensko jahanje Slovenija bo prispevala predvsem k tematskemu področju razvoja osnovnih storitev, saj bo ponujala inovativen produkt konjeniškega turizma. Na dolgi rok bo operacija prispevala k izboljšanju pogojev za zagotavljanje boljše kakovosti življenja na območju 3 občin (Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna). Kratkoročno je operacija dosegla cilje, kot so oblikovanje in vzpostavitev nove krožne poti in spremljevalnih aktivnosti, nakup opreme za izvajanje operacije, promocija novih turističnih produktov preko spletne strani in FB ter pilotno izvedbo krožne poti.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti:

Vzpostavitev krožne poti: sodelovali so vsi partnerji
• Priprava načrta in popisa poti, vključno z lokacijami za postanke, prenočišče ter predlogi ogledov znamenitosti na/ob poti
• Oblikovanje programov:
- 4-dnevna krožna konjeniška pot: 1. dan: Šembije-Trnje, 2. dan: Trnje-Landol, 3. Dan: Landol-Suhorje, 4. dan: Suhorje-Šembije
- krajše enodnevne konjeniške poti med kraji na krožni poti;
- spremljevalni programi znotraj 4-dnevne krožne konjeniške poti, kot so orientacijske delavnice na poti, spretnostno jahanje
- delavnice za otroke, kjer so otroci imeli možnost spoznati ravnanje s konji in izkusiti jahanje v maneži
- vzpostavitev sodelovanja s potencialnimi ponudniki na poti: Turistična kmetija Požar (Bač),Turistična kmetija Pri Cunarju na Jurščah, Gostilna na Prepihu (Stari Erazem), Gostilna Predjamka, Turistična kmetija Peternelj (Bubec Brce)
Nakup opreme in ureditev počivališč za konje:
• Nakup 2 sedel za konje (Konjeniški zavod Konji na Bregu in Srečna kmetija, Uroš Lipanje)
• Ureditev postajališč za konje na »Srečni kmetiji« v Trnju – ograditev pašnika
• Nakup prenosnega krmišča (Srečna kmetija, Uroš Lipanje)
• Nakup prikolice za prevoz konjev (Srečna kmetija, Uroš Lipanje)
• Izpit za prikolico (Srečna kmetija, Uroš Lipanje)

Priprava promocijskih materialov in promocija novega produkta:
• Nadgradnja spletne strani vodilnega partnerja https://www.horsesonbreg.si/sofinancerji/
• Izdelava celostne grafične podobe, oblikovanje in tisk letakov
• Izdelava fotografij (vključene na spletno stran VP v rubriki »Galerija« https://www.horsesonbreg.si/galerija/)
• Izdelava promocijskega videa (objavljen na spletni strani VP in FB partnerjev)
• Izvedba promocije preko spletnih strani partnerjev in FB oglaševanja
• oblikovanje in izdelava nalepk za prikolico ter montaža nalepk za promocijo produkta
• izdelava promocijskih oblačil
Pilotna izvedba:
• potekala je med 24. in 26.5.2019
• istočasno je potekala tudi delna izvedba snemanja za izdelavo promocijskega videa
• izvedba delavnice za otroke, 11.8.2019
Promocija operacije:
• objava dveh  prispevkov v Pivškem listu (maj in september 2019)
• prispevki o operaciji na spletnih in FB straneh partnerjev.

 

 

Oglejte si film: