Ureditev kmetije, razvoj novih programov in odprtje dopolnilnih dejavnosti

Nosilec: Slavec Gregor, Knežak 111, 6253 Knežak
Partnerji: OŠ Pivka, DSO Ilirska Bistrica, Izobraževanje Tamara Urbančič s.p., Najraje moje, izobraževanje Andreja Premrl s.p.
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 68.169,89 €
Znesek sofinanaciranja: 49.584,89 €

Obdobje trajanja projekta: januar 2019- junij 2021

V okviru operacije so bili doseženi vsi načrtovani cilji:
1. Odprtje dopolnilne dejavnosti na kmetiji Gregor Slavec.
2. Zaposlitev za čas trajanja operacije – spremljevalec vrtčevskih otrok
3. Nadgradnja infrastrukture kmetije (čebelnjak, kurnik) in nakup zaščitne opreme ter orodja.
4. Razvoj didaktičnih programov za različne skupine obiskovalcev.
5. Sprejemanje različnih skupin obiskovalcev z namenom razvoja didaktične kmetije iz treh občin LAS ( vrtec, DSO, OŠ, srednja šola).
6. Izvajanje aktivnosti ozaveščanja o pomenu varovanja okolja- udeleženci obiskov.
7. Podlaga za nadgradnjo v socialno podjetje- obstoječa operacija se bo nadgradila v letu 2021 in 2022 z izvajanjem projekta »Socialno podjetje«

Izvedene aktivnosti:

- Izgradnja  preprostega objekta- čebelnjaka s pripadajočo opremo in čebelami
- Izgradnja preprostega objekta – premičnega  kurnika s pripadajočo opremo
- Nakup pripomočkov in orodja za izvajanje delavnic
- Nakup zaščitne opreme za obiskovalce
- Nakup prenosnega mlina za sadje in stiskalnice za namen izvajanja delavnic
- Nakup vrtnega orodja za izvajanje delavnic
- Nakup  kletk za prevoz malih živali na delavnice
- Nakup pohodnih palic, zaščitnih klobukov in blenderja za izdelavo sokov iz jagodičevja kmetije Slavec.
- Nakup zaščitnih sredstev za otroke
- Nakup vrtnega orodja za otroke za namen izvajanja delavnic
- Nakup električnega prekopalnika za šolski vrtiček
- Odprtje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
- Sprejem obiskovalcev.
- Izdelava didaktičnih načrtov za sprejemanje različnih skupin prebivalstva.
- Izvedba 1x aktivnih počitnic na kmetiji (1 teden dnevno varstvo)
- Razvoj didaktičnih programov.
Poleg zgoraj naštetih aktivnosti so se izvedle dodatne aktivnosti: postavitev in zasaditev visokih gred z jagodami v Vrtcu Pivka. Dodatno smo izvedli še 2 obiska otrok Vrtca Pivka, na kmetiji Gregor Slavec.

Na voljo so naslednji dokumenti:

premični kurnik