Utrjevanje turistične destinacije vasi Orehek skozi lik prvega slovenskega pesnika Pavla Knobla

Nosilec: Nosilec: Kulturno društvo Cajt
Partnerji: Kulturno društvo ženski pevski zbor Prem, Krajevna skupnost Orehek, Melita Stegel - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka, Športno kulturno društvo Orehek
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 52.162,00 €
Znesek sofinanaciranja: 43.258,36 €

Izvajanje operacije Utrjevanje turistične destinacije vasi Orehek skozi lik prvega slovenskega pesnika Pavla Knobla se je začelo februarja 2019 in zaključilo februarja  2020. V operaciji je sodelovalo šest partnerjev.

Operacija se je nanašala na izvedbo več produktov in storitev, ki so skozi lik in delo Pavla Knobla, neuradno prvega slovenskega pesnika doma iz Orehka, Orehek pomagali postaviti na turistični zemljevid in ga utrditi kot turistično zanimivo destinacijo z izjemnim potencialom. Kot rdeča nit ali povezovalec vseh aktivnosti jim je služil Orehovec Pavel Knobl (1765-1830), učitelj, orglar, mežnar, prevajalec, skladatelj in v prvi vrsti pesnik, ki je leta 1801 v Kranju objavil prvo samostojno posvetno tiskano pesniško zbirko pri nas Štiri pare kratkočasnih Novih pesmi.

Vodilni partner Kulturno društvo Cajt je poskrbelo za celostno vodenje operacije in promocijo, izvedlo je izdelavo dokumentarnega filma, izdelavo spominka, pripravilo vsebine za letak in tablo, pripravilo izobraževalni dogodek v Postojni in vrsto drugih dejavnosti v podporo partnerjem in aktivnostim pri izvedbi njihovih dejavnosti.
Športno kulturno društvo Orehek je poskrbelo za izdelavo informativno-turističnega letaka o Orehku, pripravilo izobraževalni dogodek v Orehku, na katerem so bile predstavljene vse aktivnosti operacije, in sodelovalo v programu dogodka v Ilirski Bistrici.
Krajevna skupnost Orehek je poskrbela za izdelavo spominske plošče Pavlu Knoblu in informativno-turistične table o vasi.
Melita Stegel, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, je v kulinarično ponudbo na Smrekarjevi domačiji vnesla krompirjevo jed poimenovano po Knoblovi pesmi Od podzemelskih jabuk, zgodbe za predstavljanje jedi in s tem Knobla ter vasi Orehek je pripravilo KD Cajt.
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka je pripravilo izobraževalni dogodek v Pivki, tudi sicer so v večini vsi partnerji bodisi prisostvovali vsem dogodkom ali sodelovali v programih dogodkov.
Kulturno društvo ženski pevski zbor Prem je izvedlo izobraževalni dogodek v Ilirski Bistrici, sodelovalo je tudi na dogodku v Orehku. Vsi sodelujoči v operaciji so sodelovali tudi pri promociji le-te, za izvedbo promocije prek plačanih oglasov pa je poskrbelo KD Cajt.
Menimo, da je operacija z izvedenimi aktivnostmi pomembno vplivala na doživljanje Orehka kot zanimive vas, saj je bil marsikdo od obiskovalcev skozi predstavljanja aktivnosti presenečen, kaj vse lahko vas ponudi, ko gre za odkrivanje naravne, kulturne in tehniške dediščine. Aktivnosti izvedene v operaciji niso le trdneje povezale partnerjev, temveč so pomembno vplivale na samozavedanje Orehovcev in ostalih občanov Postojne o tem, kako raznolika in bogata je postojnska občina in kako zanimive zgodbe lahko ponudi potencialnim obiskovalcem in s tem pomembno vpliva na nadaljnji razvoj turizma v regiji. Verjamemo, da se bodo pozitivni učinki izvedenih aktivnosti še močneje kazali v prihodnje, saj je s temi Orehek dobil osnovno vsebinsko turistično platformo, na kateri lahko gradi vse nadaljnje turistične zgodbe in s tem poskrbi za proces revitalizacije življenja v Orehku.

 

Na voljo so naslednji dokumenti:

Dogodek v Postojni Boris Kobal Ekipa