Igra nas povezuje

Nosilec: DO-RE-MI življenJA, izobraževanje, kultura in poslovne storitve Jerneja Sojer Smerdu s.p.
Partnerji: JUDTZ Pivka; Zavod Znanje Postojna; Športno, kulturno in izobraževalno društvo Gibalnice;
Občine izvajanja: Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 67.322,54 €
Znesek sofinanaciranja: 47.868,18 €

Obdobje trajanja operacije: avgust 2019- september 2020

Namen operacije je nadgraditev delovnih praks in procesov z novimi metodami in inovativnimi tehnikami s pomočjo ustrezne infrastrukture in pripomočkov. Oblikovanje inovativnega programa s povezovanjem terapevtskega gibanja / senzonega gibanja z glasbeno terapijo. Vključevanje ciljnih skupin v izobraževalne procese na prostem (narava). 

Pri partnerju DO-RE-MI Življenja - na kmetiji Sojer Danilo v Postojni se je uredilo:

- parkirno mesto za uporabnike delavnic in igralnih programov,                                                                             

- igrišče / maneža za malo šolo jahanja in povezovanja terapije s konji z terapevtskim gibanjem in glasbeno terapijo,

- sanitarije za uporabnike  in površina za dovoz živali, 

- sončna elektrarna za potrebe izvajanja programov, 

- igralno-informacijska točka, v obliki igralnega kozolca. Pri vsebini in postavitvi je sodeloval Zavod Znanje Postojna.

Poleg navedene ureditve sta oblikovana nova programa "Mala šola jahanja"in "Program za ranljive skupine", katerih cilj je vključevanje otrok s posebnimi potrebami, katerim omogočajo svobodo gibanja v naravi. Na to temo sta bili izvedeni tudi dve delavnici.

Partner Športno, kulturno in izobraževalno društvo Gibalnice je za namen izvedbe delavnic kupil ustrezno opremo.                                                                                         

V PVZ Pivka pa so postavljena igrala na prostem.

Na voljo so naslednji dokumenti: