Kette nas povezuje

Nosilec: Glasbeno društvo Viola
Partnerji: TIC Ilirska Bistrica; Kragul d.o.o. PE Kavarna; Glasbena šola Postojna
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 65.221,09 €
Znesek sofinanaciranja: 49.860,27 €

Obdobje trajanja projekta: avgust 2019- september 2021

Izvedene aktivnosti:

UGLASBITEV POEZIJE:
Pripravili smo vsebine za produkte, in sicer aranžmaje notnih zapisov za vokale, instrumente, in na splošno uglasbitev Kettejeve poezije. Za snemanje na mehanični oz. e-medij smo pripravili 26 Kettejevih pesmi, ki jih smo jih z aktivnostjo 3 javnosti predstavili preko različnih dogodkov, še naprej pa bo javnost te vsebine in pesmi lahko spoznavala tudi preko v projektu razvitih produktov. Na ta način smo prispevali k večanju ozaveščenosti narodne kulturne dediščine.

PROGRAM ZA POVEZOVNJE IN AKTIVACIJO LOKALNEGA PREBIVALSTVA:
Pripravili in izvedli smo 8 kulturnih dogodkov interpretacije kulturne dediščine Ketteja, in sicer: 
• 19.1.2020 smo s projektom obeležili Kettejev rojstni dan v Kettejevi rojstni hiši na Premu.
• 25.7.2020 smo na Gradu Prem izvedli koncert z vokalom, violino in klavirjem.
• 28.8.2020 smo za različne generacije izvedli glasbeni dogodek v Kavarni Pivka.
• 10.6.2021 niz delavnic z naslovom Kette in njegovi brki, namenjenih otrokom. Potekale so v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici.
• 11.6.2021 niz delavnic z naslovom Kette in njegovi brki, namenjenih otrokom. Potekale so v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici.
• 19.6.2021 javni dogodek Kette nas povezuje v povezali s Poletno muzejsko nočjo 2021 na Gradu prem.
• 27.8.2021 glasbeni kulturni dogodek za vse generacije na Gradu Prem. Dogodek je gostil številne goste, tudi znana imena slovenskih glasbenih izvajalcev (Tinkara Kovač, Ensemble Contemporanea 21...).
• 24.9.2021 Glasbeni dogodek posvečen predvsem starejšim (Dom Upokojencev Postojna). Dogodek je bil zaradi razmer povezanih s koronavirusom prilagojen, in posnetek koncerta iz dne 24.9. nato predvajan dne 28.9.2021.

IZDELAVA 2 NOVIH PRODUKTOV: CD ZGOŠČENKA in VIDEOSPOTI:
Razvili smo 2 nova produkta, in sicer: dvojno CD zgoščenko, ki bo tudi vnaprej na voljo za uporabo in poslušanje, in bo na ta način še naprej zagotavljala trajnost in vidnost operacije. Pripravili smo tudi videospot, ki je javnosti na voljo na socialnih omrežjih. 

PROMOCIJA PROJEKTA:
Projekt smo stalno promovirali preko družbenih omrežij (FB, youtube) in spleta. Pripravili smo letake, s katerimi smo opozarjali na javne projektne dogodke, in z njimi razširjali informacije o projektu. Za namene doseganja širše javnosti smo pripravili več objav v lokalnih glasilih; na radiu in v časopisih kot npr.: Pivški list, Radio 94, Notranjsko primorske novice, Primorske novice, Bistriški odmevi. Organizirali smo večji kulturni dogodek s koncertom 27.8.2021, o katerem so pisali tudi lokalni mediji. Na dogodku smo nagovarjali čustva občinstva ter spodbujali medgeneracijsko sodelovanje, glasba pa je bogatila kulturno zavest prebivalstva. 
 

S projektom Kette nas povezuje smo dosegli naslednje cilje:

- Oblikovali smo nove produkte in izvajali programe s katerimi smo prispevali in večali družbeno povezanost lokalnega prebivalstva.
- Z dogodki za javnost smo spodbujali medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje ter širili kulturno zavest med lokalnim prebivalstvom
- Pripravili smo dvojno zgoščenko ter videospot, ki je prosto dostopen na spletu. S produkti spodbujamo ohranjanje kulturne dediščine povezane z D. Kette.
- Pripravili smo tudi program za kulturne delavnice z otroci, s čimer smo večali razumevanje kulturne dediščine in ozaveščenosti o pomenu in vrednosti glasbene kulture za sodobni čas. Z delavnicami smo se trudili krepiti identiteto s področja kulture med lokalnim prebivalstvom.
-Na dolgi rok so projektne aktivnosti prispevale na splošno tudi h krepitvi znanj za EU državljanstvo (komuniciranje v materinem jeziku, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost, kulturna zavest in njeno izražanje).
- Ustvarili smo partnerstvo za krepitev sodelovanja za trajnosti razvoj in interpretacijo dragocene dediščine LASa s poudarkom na dediščini Dragotina Kette.
- Dogodki, ki smo jih organizirali za javnost prispevajo k povezovanju in udejstvovanju različnih, tudi ranljivih skupin. Oblikovani produkti lahko popestrijo in obogatijo kulturno ponudbo krajev LASa, in so lahko tudi del turistične ponudbe, kar smo tudi predstavili regionalni turistični organizaciji RDO Postojnska jama-Zeleni kras.

 

Več o projektu na spodnji povezavi:

Povezava: