Revitalizacija grajskega parka Haasberg

Nosilec: Občina Postojna
Partnerji: JUDTZ Pivka; FOTO KLUB SUŠEC Ilirska Bistrica, društvo; VRTEC Postojna; STUDIO PROTEUS, produkcija audio video kaset d.o.o.
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 81.074,13 €
Znesek sofinanaciranja: 42.026,84 €

Trajanje operacije: avgust 2020- avgust 2022

V okviru operacije so bili doseženi naslednji rezultati:

  • izvedeno čiščenje grajskega parka in vzpostavitev novega kulturno-izobraževalnega prostora v naravi pri gradu Haasberg,
  • izvedena potujoča fotografska razstava z nakupom fotografij,
  • razvoj inovativnega programa in organizacija ter izvedba 6 delavnic v sklopu programa PRAVLJIČNI GOZDOVI,
  • produkcija dokumentarnega filma in prispevka o gradu Haasberg,
  • organizacija in izvedba fotografskega natečaja,
  • tisk promocijskih koledarjev z motivom gradovi

 

Na voljo so naslednji dokumenti:

Kalc Grad Haasberg Predjamski grad Predjamski grad Grad Prem Grad Haasberg