Sovič; primestni gozd z razgledom

Nosilec: Občina Postojna
Partnerji: Občina Pivka, Občina Ilirska Bistrica, VRTEC Postojna
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 104.936,20 €
Znesek sofinanaciranja: 49.124,69 €

Obdobje trajanja projekta: avgust 2019 - november 2021

V okviru operacije so na mestnem hribu Sovič izvedena naslednje aktivnosti:

  • ureditev dveh razgledišč,
  • ureditev obstoječih sprehajalnih poti (brez širitve),
  • ureditev počivališča in zbirališča (brez posega v gozd)

Rezultat sodelovanja z vzgojno-izobraževalnim javnim zavodom (Vrtec Postojna) je razvoj dveh programov ˝Sovič: moj gozd˝ in ˝Skupaj z roko v roki˝. V vrtcu Postojna sta bili izvedeni tudi dve izobraževalni delavnici na temo varovanja okolja in socialne vključenosti ranljivih skupin

V sklopu operacije so bile izvedene tudi naslednje delavnice:
- POGOZDOVANJE – izvajalec ZGS in SIDG
- POSTAVLJANJE BIVAKOV IN KAKO PREŽIVETI V NARAVI – izvajalec Skavti Postojna
- GLEDALIŠČA PREDSTAVA LETI ČASI – Damjana Urh
- MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE, SPRJEMANJE DRUGAČNOSTI IN POVEZOVANJE Z RANJIVIMI SKUPINAMI – izvajalec Vrtec Postojna in VDC Postojna in Črna na Koroškem
- LUČE UPANJA – Izvajalec Vrtec Postojna

Na voljo so naslednji dokumenti:

Sovič Sovič