Biti na konju

Nosilec: RRA Zeleni kras, d.o.o.
Partnerji: Zavod Konji na bregu, Srečna kmetija, Uroš Lipanje P3: Terapevtsko-konjeniški zavod Olsen, Konjeniški klub Postojna, Osnovna šola Pivka
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 64.121,62 €
Znesek sofinanaciranja: 47.377,03 €

Obdobje trajanja projekta: januar 2021- november 2021

Glavni cilji projekta:

Glavni, dolgoročni cilj je oblikovanje novega produkta »biti na konju«, preko katerega želi partnerstvo približati konje in jahanje vsem zainteresiranim posameznikom ali skupinam, ne glede na njihovo predzadnje ali zmožnosti oziroma sposobnosti. S tem bo operacija prispevala k izboljšanju pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju vseh občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.  Nov produkt bo tako vključeval jahanje za otroke, jahanje za začetnike, vodene sprehode s konjem v naravo, terapijo s pomočjo konja, skupinske aktivnosti (oz.  igra) s konji za otroke, virtualno izkušnjo jahanja.

Rezultati projekta:

•     oblikovan in pilotno izveden nov produkt »biti na konju«, ki vključuje različne oblike jahanja oziroma storitve s konji,

•     ustvarjeni pogoji za novo delovno mesto (registracija dopolnilne dejavnosti),

•     oblikovano partnerstvo za dolgoročno sodelovanje pri razvoju konjeniškega turizma in ostalih storitev s konji,

•     oblikovan in pilotno izveden program za skupinske aktivnosti (oz.  igre) s konji za otroke s težavami,

•     vzpostavljena šola jahanja,

•    izdelan letak

•     pilotno izveden krožek za delo s konji,

•     omogočeno jahanje oziroma stik s konjem gibalno oviranim osebam,

•     omogočena virtualna izkušnja jahanja gibalno oviranim osebam.

 

Vabimo vas k ogledu naslednjih filmov: