Pomen ravnovesja kot prioriteta življenja, širšega okolja in sonaravnega turizma (APITT)

Nosilec: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna
Partnerji: Aleš Jenko- Pivka, Svetovanje, izobraževanje in oblikovanje Zdenka Žakelj,s.p.-Hruševje, N.T.A Tibor Pranjić -6257 Pivka, Masaže Zen-holi, Marjetka Šajn s.p.- Prestranek ,Izobraževanje, Tamara Urbančič s. p.- Ilirska Bistrica
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 65.427,38 €
Znesek sofinanaciranja: 47.278,85 €

Obdobje trajanja projekta: januar 2021- februar 2022

Operacija je namenjena obiskovalcem/turistom, zlasti kolesarjem, pohodnikom, družinam z otroci ter ljudem z zdravstvenimi težavami.

Glavni cilj operacije je ustvariti inovativen program na področju turizma – apiturizem in apiterapijo, kar predstavlja novost na območju LAS.

Ostali cilji operacije so:

vzpostaviti partnerstvo za dolgoročni razvoj apiturizma in apiterapije;
vzpostaviti pogoje (prostorske in kadrovske) za izvajanja apiturizma in apiterapije,
vzpostaviti in pilotno izvesti apiterapijo in medeno masažo,
vzpostaviti in pilotno izvesti kolesarsko čebelarsko pot, ki bo povezoval celotno območje LAS,
vzpostaviti in pilotno izvesti čebelji tabor,
uporabiti sodobne tehnologije (QR kode) za promocijo, vključevanje otrok, mladostnikov in starejših v dogajanje

Naložba v izgradnjo turističnega objekta – apartmaja in vzpostavitev apiterapije vključuje izgradnjo nove turistične nastanitve, primerne za razvoj apiturizma in apiterapije na območju LAS in prilagojene gibalno oviranim osebam.

Izdelava kolesarske čebelarske poti vključuje določanje trase kolesarjenja, pripravo gradiva in vsebin za kolesarsko pot, izdelavo QR kode in povezavo s spletno stranjo, snemanje gpx datoteke, spletno obdelavo kolesarske poti ter pripravo letaka za promocijo kolesarskega produkta. Kolesarska čebelarska pot vključuje tudi možnost dodatne ponudbe oziroma aktivnosti in sicer čebelji tabor, izposojo električnih koles, ogled hotelov za čebele ter delavnice izdelave sveč in mila iz čebeljega voska.

Glavni rezultat operacije je nov celostni turistični programa apiturizma, ki bo vključeval storitve apiterapije, čebelji tabor in medeno masažo, povezano preko nove čebelarske kolesarske poti.

Rezultati projekta so:

  • novo vzpostavljeno partnerstvo, ki predstavlja temelj razvoja inovativnega pristopa apiturizma na območju LAS;
  • izgrajen apartmaja kot nove turistične kapacitete z dodano vrednostjo ponudbo nove storitve apiterapije;
  • izdelana QR koda kolesarske čebelarske poti in s tem tehnološki pristop k revitalizaciji podeželja,
  • pilotna izvedba kolesarske čebelarske poti mest;
  • izveden čebelji tabor za otroke in mladoletne s poudarkom na vključenosti otrok iz socialno šibkih družin;
  • izvedeni dve delavnici za starejše in socialno ogrožene;
  • ureditev hotelov za divje čebele;
  • nakup električnih koles
  • pridobljen certifikat za izvedbo medene masaže in kupljena prenosna masažna miza.

Rezultat projekta: čebelarsko kolesarsko pot lahko raziskujete tu.