Interaktivni turizem

Nosilec: LAS Notranjska
Partnerji: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS V objemu sonca, LAS Zasavje, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
Občine izvajanja: Pivka
Predvidena vrednost operacije: 80.431,03 €
Znesek sofinanaciranja: 60.012,08 €

Obdobje izvajanja: 1.1.2019 - 31.12.2020

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju  dostopnega turizem v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in  starejših, ob enem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. 

V okviru operacije so se izvedle vse načrtovane aktivnosti in doseženi so vsi zastavljeni cilji operacije.

V obdobju od 3.1.2019 do 31.3.2019 (1. faza) v sklopu priprave in izvedbe operacije je bilo izvedeno naslednje:

- načrtovanje nabav nove opreme, ki bo urejena v projektu,
- priprava načrtov za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni predvsem ranljivim skupinam: gibalno oviranim osebam, slepim in slabovidnim, gluhim osebam, osebam s težavami v duševnem zdravju in starejšim,
- vsebinska in tehnična priprava produktov dostopnega turizma,
- priprava javnih naročil za nove produkte dostopnega turizma, za nabavo nove opreme za Ekomuzej Pivških presihajočih jezer,
- vsebinska in tehnična priprava za snemanje in izdelavo klasičnega 2D video preleta jezer v različnih časovnih obdobjih v dolžini 5 minut, VR (3D) video sprehoda ob jezeru v dolžini 5 minut, 20- tih interaktivnih VR 3D fotografij različnih lokacij, treh videoklipov v dolžini 15 sekund, 30 sekund in 60 sekund ter pri izdelavi video interpretacije v znakovnem jeziku v dolžini 10 minut. 
- priprava vsebin za spletno stran.

V obdobju od 1.4.2019 do 31.5.2019 v sklopu priprave in izvedbe operacije je potekala koordinacija in načrtovanje novih nišnih turističnih produktov, ki so namenjeni predvsem ranljivim skupinam: gibalno oviranim osebam, slepim in slabovidnim, gluhim osebam, osebam s težavami v duševnem zdravju in starejšim. Izdelan je tudi končni interpretacijski načrt.

V obdobju od 01.07.2019 do 31.12.2020 (2. faza) je bilo izvedenih 6 javnih naročil za nove produkte dostopnega turizma . In sicer za nakup:
1. nove opreme za Ekomuzej Pivških presihajočih jezer- VR očala in kamera
2. makete skupaj s predvajalnikom in tremi slušalkami in zvočnim zapisom
3. film.

Da bi dostopnemu turizmu s projektom čim bolj sledili, ter obiskovalcem, predvsem ranljivim skupinam območje čim bolj približali tudi iz ptičje perspektive smo izdelali naslednje dokumentarne filme, fotografije ter videoklipe:
1. snemanje in izdelava klasičnega 2D video preleta jezer v različnih časovnih obdobjih v dolžini 5 minut,
2. snemanje in izdelava VR (3D) video sprehoda ob jezeru v dolžini 5 minut,
3. snemanje 20- tih interaktivnih VR 3D fotografij različnih lokacij,
4. snemanje in izdelava treh videoklipov v dolžini 15 sekund, 30 sekund in 60 sekund,
5. izdelava video interpretacije v znakovnem jeziku v dolžini 10 minut.
4. izdelan končen interpretacijski načrt
5. tisk zgibanke in letaka
6. izobraževanje vodnikov


V projektu smo nabavili nekaj nove opreme za Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, nova oprema bo dopolnila vsebine v ekomuzeju ter obiskovalcem, predvsem ranljivim skupinam nudila doživetje narave v vseh letnih časih. Pri tem smo (ob izobraževanju vodnikov) izvedli še naslednje aktivnosti:
1. enodnevno izobraževanje vodnikov v ekomuzeju v zvezi z dostopnostjo za osebe z oviranostmi ? do 10 udeležencev,
2. pridobili smo načrt vodenja obiskovalcev s predlogom mogočih prilagoditev v muzeju,
3. izdelan je bil tipni zemljevid ekomuzeja,
4. pripravljeno je bilo osnovno besedilo o ekomuzeju in njegovi vsebini v lahko berljivih informacijah za osebe z motnjo v duševnem razvoju, slabšim znanjem jezika ali slabšimi kognitivnimi sposobnostmi,
5. pripravljeni napisov v brajici pri tipnih (zvočnih) eksponatih,
6. dobavljen FM sistem za okvaro sluha za učilnico v ekomuzeju in na dvorišču ekomuzeja v Šoli za naravo (dva kompleta),
7. postavljeni so kontrastni trakovi na stopnicah v Ekomuzeju.

Poleg tega je pripravljen še akcijski načrt dostopnosti, namenjen predvsem ranljivim skupinam: gibalno oviranim osebam, slepim in slabovidnim, gluhim osebam, osebam s težavami v duševnem zdravju in starejšim. Izvedena je tudi vsebinska in tehnična priprava produktov dostopnega turizma.

Vabimo da ob priliki oboščete Ekomuzej Pivških presihajočih jezer in preizkusite novo opremo. Zagotovo vas bo uporaba VR očal navdušila. Na tej povezavi si lahko ogledate predstavitvene filme.

 

 

Vabimo vas k ogledu naslednjih filmov: