Kolesarska veriga na podeželju

Nosilec: LAS Gorenjska
Partnerji: LAS Srce Slovenije, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS V objemu sonca, LAS Vipavska dolina, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020,LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov
Občine izvajanja: Postojna
Predvidena vrednost operacije: 139.688,29 EUR €
Znesek sofinanaciranja: 99.997,85 EUR €

Predviden znesek sofinanciranja: 99.997,85 EUR € ( status:  1. zahtevek izplačan v višini 68.101,36 EUR, 2. zahtevek v višini 31.040,70 EUR v pregledu za izplačilo)

Obdobje trajanja projekta: november 2020- november 2022

Občina Postojna je izvedla naslednje aktivnosti:

PRENOS DOBRIH PRAKS
Izvedeni dve delavnici v sklopu skupnih aktivnosti:
1. Predstavitev dobre prakse- predstavitev sistema izposoje koles, vključitev tudi ranljivih skupin, kraj-Podjetniški inkubator Postojna
2. Pomoč ponudnikom zainteresiranim za pridobitev certifikata » kolesarjem prijazen ponudnik«, kraj- Kmetija Gregor Slavec v Knežaku.

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Izveden enodnevni dogodek, kraj - Brdo pri Kranju.
Pripravljena dva promocijska filma; 1 film tehnične narave in 1 film s predstavitvijo projekta in naročnikov.
Objava na nacionalni TV

IZDELAVA CGP
Izdelan CGP in promocijski elementi za skupen projekt KVP.

INTEGRACIJA SISTEMA
Zasnova enotne platforme z enotno uporabniško izkušnjo. Zasnova arhitekture podatkovnih baz, ki omogočajo za uporabnika nemoteno prehajanje, istočasno pa ločujejo opremo in sisteme po LAS-ih občinah. Prirejanje uporabniškega vmesnika. Prirejanje mobilne aplikacije. Priprava obstoječih baz podatkov in izdelava varnostnih kopij. Migracija obstoječih sistemov na enotno platformo. Zasnova in uvajanje enotnih protokolov pri novih sistemih. Nadzor in podpora enotni bazi podatkov za dobo financiranja projekta. Svetovanje in podpora pri zasnovi in uvajanju enotnih Splošnih pravil in pogojev uporabe ter paketov.

INTEGRACIJA IN  VZPOSTAVITEV SPLETNE STRANI
Integracija obstoječih kolesarskih vsebin na aplikaciji »mobiln.si« in izdelava spletne strani kot nosilke informacij z obstoječih digitalnih virov.

MESTNA POT OKOLI POSTOJNE
Izdelana talna signalizacija kolesarske steze Postojna-Veliki otok.

 

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je izvedlo naslednje aktivnosti:

Izvedeni dve delavnici v sklopu posameznih/specifičnih aktivnosti LAS med Snežnikom in Nanosom:

1.Varnost kolesarjenja za mlade
2.Uporaba aplikacije za izposojo koles za starejše

Izvedena pogostitev na dveh delavnicah v sklopu prenosa dobrih praks
Izvedena promocija operacije- objave
Vključevanje kolesarske verige na podeželju v turistične programe

Učinki naložbe:

- izvedene; 3 kolesarske ture, 2 delavnici predstavitve sistema izposoje koles in 1 delavnica
namenjena ponudnikom pri pridobitvi certifikata, 1 delavnica namenjena varnosti kolesarjenja
za mlade,
- izvedena študija pozitivnih učinkov operacije,
- izvedeno javno naročilo za dobavo in montažo koles; 3 postaje in 9 električnih koles,
- digitalna nadgradnja Mestne poti v Postojni,
- izdelana talna signalizacija kolesarske steze Postojna-Veliki otok,
- izdelan CGP in promocijski material,
- izdelana spletna stran sistema izposoje koles,
- izvedene promocijske aktivnosti s katerimi so bile predstavljene možnosti uporabe sistema izposoje koles 

Zaključni promocijski dogodek projekta.

Oglejte si film: