Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem

Nosilec: LAS Dolina Soče
Partnerji: LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Gorenjska košarica, LAS Krasa in Brkinov, LAS Posavje, LAS Obsotelje in Kozjansko
Občine izvajanja: Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 19.303,98 €
Znesek sofinanaciranja: 14.216,84 €

Obdobje trajanja projekta: oktober 2018- junij 2021

Izvedene aktivnosti po fazah:

Prva faza:
- izvedena strokovna ekskurzija na območje Kozjansko in Obsotelje 10.5.2019,
- izvedeni dve tematski delavnici na temo povezovanja BO Slovenije; izvedba 12.4.2019 v Parku Škocjanske jame ter 21.9.2019 na prireditvi Kmetijska tržnica v Ilirski Bistrici,
- Udeležba na lokalni prireditvi Dan BO v Tolminu 11.5.2019 ter v Podčetrtku na prireditvi Vino in čokolada dne 27.4.2019,
- Izdana izobraževalna zgibanka 2000 kos,
- Izdane promocijske majčke 100 kos,
- Izvedena pomoč pri izvedbi treh delavnic za turistične ponudnike na področju LAS Krasa in Brkinov


Druga faza:
- izvedena strokovna ekskurzija v BO Julijske Alpe, 27.05.2021,
- izvedena dvodnevna strokovna ekskurzija v BO Mure,
- izvedena promocija operacije,
- izvedeno je bilo 7 delavnic za turistične ponudnike in individualna svetovanja,
- posnet film BO Slovenije-pomoč pri oblikovanju scenarija, snemanju in promocije filma,
- izvedena virtualna delavnica na temo Vzpostavitve najbolj efektivnih komunikacijskih orodij z upravljavci BO Slovenije,
- udeležili smo se 3 delavnic PŠJ za lokalne prebivalce ter pomagali pri njihovi organizaciji,
- pomoč pri pripravi virtualne tržnice "Unesco biosfernih območij",
- organizacija in pomoč pri izvedbi dneva BO Krasa in porečje Reke- Bo Park Škocjanske Jame

Na voljo so naslednji dokumenti:

obisk Julijske Alpe