Z roko v roki do kakovostne prehrane

Nosilec: LAS Notranjska
Partnerji: LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Po poteh dediščine med Turjakom in Kolpo, LAS Dolenjska in Bela krajina
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 35.843,14 €
Znesek sofinanaciranja: 25.338,99 €

Obdobje izvajanja: 1.10.2018 - 31.03.2021

Osnovni namen operacije je bil ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Pri operaciji smo sodelovali 4 slovenski LAS-i: LAS Notranjska (kot vodilni partner), LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Dolenjska in Bela Krajina ter LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, in s tem pokrili celotno območje jugovzhodne in južne Slovenije oziroma 20 odstotkov območja Slovenije.
Aktivnosti operacije se bile namenjene dvema skupinama: ponudnikom lokalne hrane in javnim ustanovam. Z izvedenimi aktivnostmi smo želeli odpraviti ovire za uspešnejše delovanje sistema lokalne samooskrbe. Sodelovali smo pri pripravi  analize obstoječega stanja tako javnih ustanov  kot lokalnih ponudnikov za celotno območje sodelujočih partnerjev kot za vsak LAS posebej. Iz analiz smo pridobili podatke o količini in vrsti hrane, ki jo potrebujejo javni zavodi in na drugi strani ali lahko te količine zagotavljajo lokalni pridelovalci. Izdelana je bila razpisna dokumentacija za oddajo naročila, ki jo lahko pri naročanju živil lahko uporabljajo vrtci, šole in domovi za ostarele ter na ta način povečajo nabavo hrane okoliških kmetov.
Izdelana je bila otroška igra (Vrt družine Dobrojed)  za vrtčevske otroke in prvo triado osnovnih šol. Igra je bila razdeljena vsem šolam in vrtcem na območju naše regije, na dan slovenskega tradicionalnega zajtrka v novembru 2019.
Na OŠ Miroslava Vilharja Postojna, POŠ Hruševje, SGLŠ Postojna, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad in OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica ter štirih Notranjskih šolah, so se izvajali kmetijski krožki. Učenci in dijaki so skrbeli za šolske vrtove in spoznavali pomen doma pridelane hrane.
V sodelovanju z javnimi ustanovami smo pripravili jedilnike po letnih časih, ki vključujejo lokalno pridelano hrano. Izvedenih je bilo 5 kulinaričnih delavnic za zaposlene v javnih ustanovah, ki so vključevale pripravo raznolikih obrokov z izbranimi lokalnimi sestavinami.
V času prvega epidemiološkega vala smo pripravili seznam lokalno pridelane hrane oz. lokalnih ponudnikov za območje LAS Notranjska in LAS med Snežnikom in Nanosom. Ta je objavljen na spletnih straneh obeh LAS in se še vedno osvežuje. Lokalnim ponudnikom, ki so izkazali interes, smo tudi svetovali in jim nudili pomoč pri iskanju rešitev nastopa na trgu in povezovanju v kratke lokalne verige. Tako smo podprli ustanovitev socialnega podjetja z namenom skladiščenja in distribucije lokalnih pridelkov, kar je dodatna vrednost te operacije na območju LAS med Snežnikom in Nanosom. Trenutno pa je do lokalnih proizvodov možno priti preko dveh prodajnih točk v Postojni (Guštarna) in v prodajalni Perutninarstvo Pivka na Kalu, kjer smo v njihovo ponudbo dodatno vključili artikle domačih pridelovalcev.

Na območju LAS Notranjska so z lokalnimi ponudniki vzpostavili novo degustacijsko pot »Okusi Cerkniškega jezera«.
S podjetjem LOA d.o.o. so vzpostavili distribucijski center, ki odkupuje pridelana in predelana živila lokalnih ponudnikov in z njimi oskrbuje javne zavode in druge končne potrošnike. S tem centrom smo olajšali delo tako lokalnim ponudnikom (niso več toliko odvisni o tega ali bodo lahko sami zagotovili ustrezne količine in glede logistike), kot tudi javnim zavodom (živila naročajo na eni točki).
Na osnovi doseženih ciljev ugotavljamo, da je bila operacija uspešna, saj je nastavila kar nekaj aktivnosti, ki jih lahko uporabljajo vsi zainteresirani na tem področju, poleg tega pa postavila temelje za nadaljnje delo pri zagotavljanju kratkih verig pri distribuciji lokalne hrane.

Na spodnjih povezavah lahko dostopate do igre, razpisne dokumentacije in jedilnikov. 

 

Na voljo so naslednji dokumenti:

kmetijski krožek na OŠ kuharske delavnice obisk na vrtu obisk Kmetije Slavec