Zgodbe rok in krajev

Nosilec: LAS Srce Slovenije
Partnerji: LAS Dobro za nas, LAS Dolenjske in Bele Krajine, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Stik, LAS Mežiške doline, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zasavje, LAS s CILJem, LAS Notranjska, LAS Prlekija, LAS Loškega pogorja
Občine izvajanja: v našem LAS: Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 37.500,00 EUR za naš LAS €
Znesek sofinanaciranja: 29.504,02 EUR za naš LAS €

Trajanje projekta: julij 2017 - december 2018

Glavni namen projekta Zgodbe rok in krajev, katerega pobudnik je bil LAS Srce Slovenije, je bil ustvariti spodbudnejše okolje za ohranjanje in razvoj rokodelstva v Sloveniji. Na vseslovenski ravni je potekalo sistematično evidentiranje rokodelcev in različna izobraževanja za nadgradnjo kvalitete njihovih izdelkov, promocijo in trženje. Poudarek je bil na oblikovni podobi izdelkov, ki je ključ do večje prepoznavnosti rokodelskih izdelkov. Z novo pridobljenimi znanji in informacijami so rokodelci izboljšali svoje izdelke, ustvarili nove in si s tem povečali možnost za uspešnejši prodor na tržišče. Velika vrednost projekta je bila tudi v povezovanju in sodelovanju rokodelcev iz sodelujočih lokalnih akcijskih skupin in njihov skupen nastop na trgu.

Splošni cilji:
povečanje gospodarske in krepitev družbene moči rokodelcev;
krepitev lastnih kapacitet rokodelcev;
krepitev sodelovanja z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji.

V okviru projekta so na področju LAS med Snežnikom in Nanosom izvedle naslednje aktivnosti:

 • Urednikovanje, oblikovanje in tisk knjige Zgodbe rok in krajev. Natisnila se je skupna, vseslovenska knjiga, ki predstavlja projekt sodelovanja LAS. 
 • Izvedlo se je več delavnic na različne tematike zanimive za rokodelce in razvoj rokodelstva. Na delavnici Poslovni model, izvajalka Tadeja Pecman Penko, RRA Zeleni Kras, so udeleženci spoznali, katere poslovne modele imajo na voljo in kako si lahko uredijo pravno formalni status, da lahko prodajajo svoje izdelke. V trgovini, preko komisijske prodaje ali samostojno - doma ali na sejmih, kako poslovati z gotovino, kakšne so obdavčitve ali olajšave ter kakšno poročanje ali knjigovodstvo je pri posameznem statusu potrebno.
 •  Udeležba na nacionalnem dogodku  - uvodno srečanje v Ribnica, 25.10.2017
 •  Udeležba na nacionalnem dogodku – zaključni v Veržej, 30.9.2018 Zaključnega dogodek v Veržeju, Miholovega sejma in otvoritve razstave v centru DUO so se poleg vodje projekta dogodka udeležili štirje rokodelci, ki so tudi razstavljali na skupinski razstavi v centru DUO ter predstavljali svoje izdelke na stojnicah na sejmu.
 •  Popis rokodelcev po občinah naše regije se je izvajal skoraj v času celega projekta.  Skupaj z raziskavo in analizo stanja v regiji ter terenskimi obiski in intervjuji, je Destilator klub pripravil obsežen popis rokodelcev, ki nam je dragocena osnova za sodelovanje z njimi ter snovanje nadaljnih projektov (tudi podlaga za ustanovitev rokodelskega centra, ki ga v naši regiji še ni in ga imamo v načrtu).
 •  Redna srečanja rokodelcev  Pivka 26.6., 24.7., Škofja loka 25.10.2018. Izvedena so bila tri kvalitetna in obsežna srečanja rokodelcev in sicer dve v lastni regiji ter eno v gostujočo - Škofjo loko. Škofjeloško srečanje je bila ekskurzija s spoznavanjem tamkajšnjih rokodelcev, inštitucij in dobrih praks, lokalna srečanja pa so bila namenjena interaktivnemu spoznavanju rokodelcev med seboj, mreženju, preko delavnic, nalog, izdelkov, raziskovanj materialov in drugih metod pa tudi spoznavanje s tehnikami in materiali svojih rokodelskih kolegov. Vključeno je bilo tudi portretno fotografiranje vseh rokodelcev s svojimi izdelki. Na srečanjih so udeleženci še spoznali izbrane lokalne zgodbe za navdih in raziskovanje oblikovanja novih izdelkov, ter bili deležni interaktivnih delavnic Jasmine Ferček.
 •  Vključevanje rokodelcev v programe in dogodke od marca do decembra 2018. Za aktivno vključevanje rokodelcev v razne programe in dogodke je bilo poskrbljeno na dveh ravneh: društvo Destilator je bilo vsem posameznim rokodelcem daljše obdobje osebno na voljo za individualno svetovanje pri pojavljanju na lokalnih, regijskih ter širše - vseslovenskih dogodkih, prodajnih mestih, trgovinah in sejmih. Glede na lastno poznavanje in dodatno raziskavo trga je specifično svetovalo vključenim rokodelcem kje in kako se s svojimi izdelki lahko predstavljajo in poskrbijo za prodajo. Individualno svetovanje je bilo podprto tudi s pomočjo pri pripravi predstavitvenih tekstov in foto gradivu, vizualni celostni podobi, pripravi embalaže ter tehnični izboljšavi izdelkov. Skrbelo je tudi za promocijo rokodelcev in projekta na različnih dogodkih v  Kamniku, Veržeju, tržnici Ilirska Bistrica, okusih Pivških jezer, prireditvi Dobimo se na Placu, Miklavžev sejem Postojna,...  Društvo Lokalc je skrbelo za vključevanje rokodelcev v svoje društvo, pregled obstoječih izdelkov in sprejetje ožjega izbora v svoje prodajne kanale (skupinske prodaje na stojnicah, prodaja v lokalnih tic-ih, razstavljanje in prodaja v galeriji tic Postojna,...) ter prezentacija članov po lastnih kanalih ter na družabnih omrežjih.  
 •  Izvedba treh razstav v:  Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica 11.12.2018 - 31.12.2018.  Za zaključno celotno predstavitev projekta je bilo poskrbljeno v vseh treh sodelujočih občinah. Celoten pregled projekta s foto razstavo izbranih procesov in dogodkov ter tekstovnimi pojasnili in plakati smo v dveh različicah pripravili v Krpanovem domu (Pivka) ter Domu na Vidmu (Ilirska Bistrica), razstavo vseh novo nastalih izdelkov, razstavljenih skupaj z zgodbami in tesktovnim in slikovnim materialom pa smo organizirali v Notranjskem muzeju Postojna (Muzej Krasa), kjer je bil na dan dogodka tudi voden ogled muzeja. Poskrbeli smo za promocijo razstave ter predstavitveni video, ki je promocija projekta ter promocija in priznanje aktivno sodelujočim rokodelcem.
 •  Izvedba interaktivnih delavnic v Pivki 26.6. in 24.7. 2018.  Rokodelci so na interaktivnih delavnicah odpirali čute in raziskovali oblikovanje na drugačne načine. Pod vodstvom mentorice so izdelovali barvne karte, se spoznavali z materiali preko sluha in tipa, sestavljali kompozicije iz materialov presenečenja, izdelovali karte počutja, raziskovali pojme prostorskega oblikovanja in barv preko razstavljanja in sestavljanja zelenjave... kar je bilo izvrstno izhodišče za zasnovo in izdelovanje novih, svežih kolekcij izdelkov. Delavnice so bile del programa srečanj regijskih rokodelcev.
 •  Izvedba predavanja o ključih kvalitetne celostne podobe v Pivki dne 11.9.2018. Rokodelcem  se je predstavilo ključne kvalitete celostne podobe izdelkov. Na praktičnih primerih, s katerimi so se lahko poistovetili (podoben stil, tehnika, vrsta izdelka) se je ustvarjalce vodilo skozi dojemanje izdelkov drugih ustvarjalcev in tako spoznavanje kvalitet in pomanjkljivosti lastnega dela ter možnosti za razvoj in nadgradnjo.
 •  Nadgradnja celostne podobe rokodelca - individualno delo v Pivki, dne 27.11.2018 in individualno do 11.decembra 2018. Ga. Lučka Berlot je vsem rokodelcem, ki so v projektu razvili nove izdelke, individualno svetovala in tudi oblikovala vse potrebne grafične elemente za vključitev izdelkov na trg: izbira materialov za embalažo ter oblikovanje logotipov in celostne podobe, vizitk, nalepk, vrečk, ovojnega papirja,...
 •  Seminar o temeljnih kompetencah rokodelcev v Pivki, dne 9.11.2018. Ga. Lučka Berlot je izvedla seminar za rokodelce, ki je temeljil na njeni lastni praksi (oblikovalka in rokodelka), kjer so se udeleženci spoznali s celostnim vidikom rokodelstva (izbor materialov, oblikovanje, kompozicija, skladnost, celotna podoba, nabave materialov,... Poudarek je bil tudi na grafičnih kompetencah, ki so bistvo oblikovanja ter praktični predstavitvi programa Canva, s katerim si lahko pomagajo tudi tisti, ki jim znanja grafičnega oblikovanja primanjkuje.
 •  Seminar o temeljnih izhodiščih za oblikovanje rokodelskih izdelkov v Pivki, 28.8.2018 Jasminka je seminar izvedla kot vabilo rokodelcem v aktivno, poglobljeno raziskovanje področja oblikovanja z vstopom v aktivno skupino udeležencev (podpisnikov pogodb), ki so z mentorstvom razvijali svoje delo na novem, poglobljenem in mnogo kvalitetnejšem nivoju. Predstavila jim je, iz česa vse oblikovanje izdelkov lahko izhaja in kot eno od možnosti posebej izpostavila tudi tisto, ki smo jo v projektu vzeli za rdečo nit - navdih v zgodbah (preko izbora ključnih besed, vizualizacije ključnih besed, postavljanje vizualnega besedila v kompozicijo,...).
 •  Izvedba predavanja Komunikacijski temelji – predavanje v Pivki, dne 13.11.2018. Interaktivno predavanje je bilo marketinško obarvano. Udeleženci so se učili spretnosti komunikacije pri predstavitvi svojih izdelkov ter se v teoriji in v praksi spoznali s pojmi pozicioniranja in diferenciacije. Govorili smo tudi o poslovnih partnerjih in možnostih sodelovanja.
 •  Izvedba delavnice Komunikacijski temelji  in individualno delo. Komunikacija je večplastna - verbalna, pa tudi vizualna. Zasnovali smo delavnico, ki se je osredotočila na komunikacijo preko slike, ki je v svetu predstavitev izdelkov še mnogo bolj pomembna od besed. V prostoru smo vzpostavili foto studio in v praksi ter teoriji osvojili področje digitalne fotografije izdelkov in obdelave / postprodukcije. 
 •  Izbira zgodbe (ena za vsako občino). Iz različnih knjižnih in ustnih virov smo izbrali tri zgodbe (po eno iz vsake občine), ki so bile v navdih ustvarjanju novih izdelkov. Objavljene so bile v skupni knjigi ter služile pri kreativnem raziskovalnem procesu na srečanjih in delavnicah.
 •  Razvoj izdelkov med avgustom in novembrom 2018. 11 rokodelcev, ki so se lotili razvoja novih izdelkov, je z mentorico tesno sodelovalo individualno. Na voljo jim je bila na osebnih srečanjih (individualnih ali v manjših skupinah, parih), pa tudi s svetovanjem na daljavo (telefonsko, preko maila in skypa). V roku nekaj mesecev so vsi uspešno izdelali manjšo ali večjo serijo novih izdelkov ali celotno kolekcijo izdelkov pod njenim mentorstvom s sodobno oblikovalsko noto in uporabno vrednostjo.
 •  Delavnica Promocija in prodaja  je bila namenjena rokodelcem, ki jih je zanimalo, kje in kako lahko promovirajo svoje izdelke. Spoznali so najbolj uporabljene formate in kanale - izjava za javnost, spletna novica, promocijski materiali za sejme, vabila, spletne strani, družabni mediji,... v praktičnih vajah so urili svoje pogajalske spretnosti v zaključevanju prodaje.
 •  Za celotno vodenje in koordinacijo operacije je skrbelo društvo Destilator, vodja projekta: Maja Modrijan.

 

Vabimo vas k ogledu naslednjih filmov: