Obeležitev 200 letnice rojstva Miroslava Vilharja

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Partnerji: KUD Planina, Občina Pivka, Občina Ilirska Bistrica, Občina Postojna
Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 45.563,54 €
Znesek sofinanaciranja: 31.788,37 €

Obdobje trajanja projekta: januar 2019- julij 2019

Projekt je neprofiten, rdeča nit projekta, ki je potekal v treh občinah v letu 2018 in 2019, je bila obeležitev 200 letnice rojstva slovenskega skladatelja, pesnika, dramatika, politika in časnikarja Miroslava Vilharja.
Obeležitev 200 letnice rojstva niso zgolj proslave ampak celostna predstavitev življenja Miroslava Vilharja in njegovega dela, tudi trajnostno in sicer v knjigi,  ki je celostno zaobjela celotni ustvarjalni opus in življenje tega pomembnega krajana, katerega pesmi še vedno prepevamo. Avtorica knjige ga. Brigita Tornič Milharčič je knjigo predstavila v Zagorju in v Postojni. Knjiga je bila natisnjena v 1000 izvodih, ki so bili podarjeni različnim kulturnim in javnim ustanovam.


Ves čas je operacija zasledovala družbeno povezanost in večjo vključenost vseh skupin prebivalstva še posebno pri aktivnosti Organizacija proslave v Planini, ki so jo  člani Kulturno umetniškega društva organizirali in izvedli prostovoljno.
Pri izvedbi projekta so si partnerji prizadevali za večjo vključenost žensk in drugih ranljivih skupin ter predvsem mladih katerim je bil  namenjen nagradni natečaj in so se ga udeležili v velikem številu, sodelovalo je namreč preko 800 učencev, mladostnikov in vrtčevskih otrok.
V namen celostne obeležitve jubileja je bila izvedena proslava z deli Miroslava Vilharja na Premu pri Ilirski Bistrici, izvedba  spevoigre Jamska Ivanka pa je bila izvedena  v Postojni in v Pivki, kjer je Vilhar živel in deloval.  Spevoigra je bila tako množično obiskana, da je dvorana v Postojni pokala po šivih, v Pivki pa so zaradi velikega zanimanja odprli za javnost tudi generalko. Tako na generalki kot na predstavi je bila dvorana nabito polna. V jeseni (dne 7.9.2018) je bila  izvedena  proslava v Planini - Poklon Miroslavu Vilharju.

V okviru operacije je bil izpeljan literarni, likovni in foto natečaj v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah v občinah Pivka in Postojna na temo Miroslava Vilharja ter izvedena postavitev razstav del nagrajencev natečaja.  Za potrebe promocije in najave leta Miroslava Vilharja je bila izdelana tudi celostna grafična podoba. Izveden je bil tudi nakup opreme (stojalo z zastavami) za kulturni dom Planina.

Na voljo so naslednji dokumenti:

Natečaj Natečaj Natečaj Predstavitev knjige, Zagorje Predstavitev knjige, Postojna Jamska Ivanka, Postojna Jamska Ivanka, Postojna Poklon miroslavu vilharju, Planina