Razvoj produkta ribolovni turizem

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Partnerji: Občina Ilirska Bistrica, Ribiška družina Bistrica, Občina Postojna, Občina Pivka, Zavod Znanje Postojna
Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 93.694,14 €
Znesek sofinanaciranja: 43.053,86 €

Obdobje izvajanja: 1.9.2018  -  31.12.2019

V okviru operacije so bili doseženi zastavljeni cilji in izvedene načrtovane aktivnosti. Načrtovali smo tudi organizacijo in izvedbo študijske ture za novinarje in VIP osebe, vendar se zaradi covid razmer nismo odločili za izvedbo.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti


Izdelava turističnega produkta Ribolovni turizem Zelenega krasa

Izdelava promocijskega gradiva: 

- Nakup 30 fotografij namenjenih za promocijo na spletu in tiskanih medijih
- izdelava kratkega promocijskega filma
- Izdelava 30 informacijskih plakatov za obveščanje strank na TIC in pri vključenih ponudnikih
- Izdelava zgibanke 2000 kosov


Trženje in marketing produkta 
- Spletno oglaševanje produkta na socialnih omrežjih in specializiranih spletnih straneh za ribištvo (Slovenija, Italija, Avstrija in Hrvaška)
- Oglaševanje v tiskanih medijih (Slovenija in Italiji)
- Organizacija študijske ture za turistične agencije in organizatorje potovanj


Organizacija izobraževalnega dogodka na jezeru Mola
- prikaz ribištva, delavnice za otroke vezane na ribolov, sejem ribiške opreme


Izobraževalne aktivnosti Planinsko Polje
- predavanje Planinsko polje in muharjenje na Unici, sprehod po Planinskem polju
- izvedba dveh delavnic vključno z vodenjem na temo Spoznavanje rib in drugih živali v reki Unici.
- Tisk plakatov 50 kos za izobraževalne delavnice o Planinskem polju
- Izdelava 100 kosov letakov za izobraževalne delavnice

 Ureditev turistične infrastrukture na jezeru Mola
- Izgradnja ribiškega pomola na jezeru Mola
- Asfaltiranje obstoječe dostopne ceste iz vasi Soze
- Nabava 6 kanujev
- Nabava 20 vesel za kanuje
- Nabava 21 reševalnih jopičev različnih velikosti
- Nabava 2 ribiških čolnov Armor 320
- Nabava 4 vesel
- Nabava elektromotorja za čoln
- Nabava stojala za kanuje

Oglejte si film: