Socialno podjetje -skupni projekt

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Partnerji: Kmetija SLAVEC, Gregor Slavec, Knežak 111, 6253 Knežak
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 62.072,44 €
Znesek sofinanaciranja: 38.563,13 €

Obdobje trajanja projekta: februar 2021- junij 2022

Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti projekta in sicer:

Prijavitelj operacije DRPSN:
- Vodenje in koordinacija projekta
- Pomoč pri vsebinski pripravi letaka Kmetije Slavec
- Tisk letaka
- Priprava vsebin za skupno predstavitev na spletni strani
- Promocija; priprava člankov za objavo, 2 objavi skupaj z oglasom v lokalnih časopisih (Bistrški odmevi in Prepih)
- Izvedeno snemanje za 1 prispevek na TV Galeja

Partner GREGOR SLAVEC
- Investicija v stavbo za distribucijski center lokalnih pridelkov na Kmetiji Slavec
- Nakup opreme za prodajni prostor distribucijskega centra
o blagajna z ustrezno opremo,
o hladilnik s steklenimi vrati,
o hladilni aparat.
- Zaposlitev osebe za izvajanje programa socialnega podjetja
- Postavitev spletne trgovine (oblikovanje in postavitev funkcionalne spletne strani)
- Priprava vsebin za skupno predstavitev na spletni strani
- Izveden dan odprtih vrat na Kmetiji Slavec
- Ustanovljeno socialno podjetje
 

Učinki zaključenega projekta so:

- Vzpostavljena osnovna infrastruktura za zagon socialnega podjetja
- Postavljena osnova za delovanje distribucijskega centra
- Ustanovljeno socialno podjetje Zelena pot
- Zaposlena osebe v socialnem podjetju, za čas trajanja projekta in s tem ohranitev delovnega mesta na Kmetiji Slavec
- Izvedena predstavitev in skupna promocija pridelovalcev lokalnih pridelkov in proizvodov
- Oblikovana spletna trgovina za distribucijski center in Kmetijo Slavec
- Povečana prodaja in proizvodnja lokalnih pridelkov in proizvodov  

Oglejte si film: