Spodbuditev kulturnega utripa v regiji 3.-skupni projekt

Nosilec: Občina Postojna
Partnerji: Občina Ilirska Bistrica, Občina Pivka, Zavod Znanje Postojna
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 86.472,00 €
Znesek sofinanaciranja: 47.336,64 €

Trajanje operacije: avgust 2020- setember 2021

Rezultati operacije:

  • nakup nove opreme za KD Postojna; novo platno, novo lučno tehniko, projektor in video predvajalnik, 
  • izveden vzgojno-izobraževalni program Filmarija,
  • izvedene tri projekcije filmov z delavnicami, 

 

Na voljo so naslednji dokumenti: