3. izredna Skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom

 

Sreda, 16. oktober 2019

Predsednica LAS med Snežnikom in Nanosom Maja Piškur je sklicala 3. izredno skupščino LAS za obravnavo sprememb Strategije lokalnega razvoja LAS.

Na osnovi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS med Snežnikom in Nanosom vse partnerje LAS vabimo na 3. IZREDNO SKUPŠČINO LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM, ki bo potekala v sredo, 23.10.2019 ob 16,00 uri v prostorih Srednje gozdarske in lesarske šole, Tržaška 36, 6230 Postojna.

Skupščina je namenjena sprejemu sprememeb Strategije lokalnega razvoja LAS med Snežnikiom in Nanosom, ki je osnova za razpis dodatnih sredstev za sofinanciranje operacij LAS. 

Gradivo za Skupščino je dostopno na spodnjih povezavah:

 

 

Na voljo so naslednji dokumenti: