8 redna Skupščina LAS in potrditev LAS 2021-2027

 

Torek, 21. februar 2023

V ponedeljek 20. februarja 2023 s pričetkom ob 17,00 uri bo v prostorih Podjetniškega inkubatorja Perspektiva v Velikem otoku pri Postojni, potekala Skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom, kjer bodo partnerji slovesno podpisali Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS med Snežnikom in Nanosom za obdobje 2021-2027

V skladu s postopkom za potrditev LAS za naslednje programsko obdobje 2021-2027 je predsednica LAS Maja Piškur sklicala 8. redno Skupščino LAS, ki bo potrdila obstoječ LAS tudi za novo programsko obdobje in sprejela vse potrebne dokumente, ki jih bodo partnerji LAS - teh je po opravljenem pozivu k sodelovanju 26, na Skupščini tudi slavnostno podpisali.

Skupščina bo potrdila dosedanjega vodilnega partnerja Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom tudi za novo programsko obdobje in potrdila mandat članov organov LAS do izteka rednega mandata v septembru 2023.

Prosimo vse partnerje za zanesljivo udeležbo zaradi podpisovanja Partnerske pogodbe. Predstavniki partnerjev naj zagotovijo pooblaščene osebe oziroma pooblastila za pravno veljavno odločanje na Skupščini.

Gradivo za Skupščino je na spodnjih linkih:

Na voljo so naslednji dokumenti: