Sklicana 11. redna Skupščina LAS

 

Sreda, 20. marec 2024

Predsednica LAS Maja Piškur je v skladu z odločitvijo Upravnega odbora LAS, dne 25.3.2024 sklicala redno skupščino LAS med Snežnikom in Nanosom. Skupščina bo potekala v prostorih Turistične kmetije CEJ v Šmihli pod Nanosom pri Postojni Po Skupščini LAS bo izpeljan še Zbor članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, vodilnega partnerja LAS.

Na skupščini bo obravnavano Letno poročilo o delu LAS za leto 2023 in Program dela za leto 2024.

Vse partnerje LAS prosimo, da se skupščine udeležijo in ob akreditaciji priložijo pooblastila za udeležbo na skupščini. Skupščina bo tokrat izpeljana na lokaciji Turistične kmetije CEJ v Šmihelu pod Nanosom pri Postojni s pričetkom ob 16,00 uri.

Partnerje obveščamo, da bo po zaključku skupščine LAS potekal tudi Zbor članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ki je vodilni partner LAS. Zbor članstva se bo pričel ob 18,00 uri.

Gradiva za oba dogodka so priložena. Ker gre pri obravnavi Finančnega poročila LAS in DRPSN za isti dokument, so finančne priloge iste za oba dogodka:

Na voljo so naslednji dokumenti: