Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost (DUO)

Nosilec: LAS med Snežnikom in Nanosom
Partnerji: LAS loškega pogorja, LAS Vipavske doline, LAS s CILJem, RRA Zeleni Kras d.o.o., DRPSN, Občina Postojna, Zavod Znanje Postojna
Občine izvajanja: Postojna
Predvidena vrednost operacije: 136.860,64 €
Znesek sofinanaciranja: 97.267,87 €

Obdobje trajanja projekta: april 2019-september 2021

Rezultati ob zaključku projekta:


- obnovljena notranjost brivsko frizerskega salon Ozbič in restavrirana obstoječa oprema salona,
- izdelan CGP Salona Ozbič,
- izdelan marketinški načrt Salona Ozbič,
- izdelan poslovni načrt Salona Ozbič,
- izvedenih 6 delavnic na temo domače in umetnostne obrti,
- izdelane smernice in predlog brivsko frizerskih produktov osnovanih na tradiciji,
- izdelan didaktični kotiček s programom v družabnem prostorju brivnice,
- izdelana in natisnjena brošura,
- izdelan skupni načrt nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti

 

Več objav pa si lahko ogledate v priponki.

Vabimo vas k ogledu naslednjih filmov: