ICST – generator kompetentnega kadra-skupni projekt

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Partnerji: Šolski center Postojna, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Pivka, OŠ Miroslava Vilharja Postojna
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 58.821,71 €
Znesek sofinanaciranja: 48.877,30 €

Obdobje trajanja projekta: januar 2021- september 2022

Projekt »ICST – generator kompetentnega kadra«, ki je potekal pod vodstvom LAS med Snežnikom in Nanosom, se je začel izvajati 1. januarja 2021. Prva faza je trajala do 30. septembra 2021, druga faza pa se je zaključila 31. avgusta 2022. 

Projekt povezuje ICST, izobraževalne programe na strojni šoli in delodajalce. Pri izvajanju aktivnosti so sodeovale tudi partnerske osnovne šole (OŠ Pivka, OŠ Antona Žnideršiča, OŠ Miroslava Vilharja Postojna). 

V prvi fazi je ŠC Postojna skupaj s partnerji izvedla naslednje aktivnosti:

- dijaki so reševali praktične izzive (z uporabo sodobne tehnologije). Na ta način bodo bolje usposobljeni za vstop na trg dela. Pripravili so 5 rešitev izzivov lokalnih delodajalcev (ORO MET, d. o. o., Destilator, klub trajnostnih rešitev- Maja Modrijan s. p., Kern Tool technology, d.o.o., PGD Postojna in ORO precizne CNC obdelave, d. o. o. ). Dijaki so s pomočjo mentorjev izdelali konstrukcije za rezilna orodja.
- 7 tehničnih dni z OŠ Pivka, OŠ Miroslava Vilharja in OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica. Tako so v izvedbo tehniškega dne vključili 147 osmošolcev partnerskih šol.
- 4 dogodke promocije CLLD in aktivnosti projekta (v okviru že obstoječih dogodkov; Teden vseživljenjskega učenja, promocija EU projektov, Dan odprtih vrat, Teden poklicnih kompetenc)
- izdelali so tudi kurikulum tehniškega dne. Program povezuje strojne programe na Šolskem centru Postojna, ICST in cilje učnega načrta za pouk tehnike in tehnologije na osnovni šoli.

V drugi fazi je ŠC Postojna skupaj s partnerji izvedla naslednje aktivnosti:

- 9 tehniških dni za osnovnošolce partnerskih šol in v izvedbo tehniškega dne vključili še 177 osmošolcev
- uspešno so opravili izzive, ki so jih postavili že v prvi fazi sodelujoči delodajalci. Pridružilo pa se jim je še podjetje Euro GV, Proizvodnja in storitve d. o. o. Izzivi so vključevali: obdelavo  danega izdelka, konstrukcijo, izdelavo in montažo namenskega regala, načrtovanje in izdelava sestavnega dela orodja, ipd. V reševanju izzivov je skozi celoten projekt sodelovalo 100 dijakov.
- oblikovali so kurikule za programe strojni tehnik (SSI in PTI) in oblikovalec kovin – orodjar.
- svoje delo in projekt so promovirali skozi številne objave in sicer;
o objave na šolski spletni strani,
o objave na šolski Facebook strani,
o promocija projekta na Tednih vseživljenjskega učenja,
o promocija projekta na OŠ Tabor Logatec in na Podjetniškem bazarju,
o prispevek o projektu na lokalni televiziji v oddaji Kolut  (Studio Proteus),
o članki o projektu v Primorskih novicah, Bistriških odmevih, Postojnskem prepihu in v posebni izdaji Notranjsko-primorskih novic in Pivškem listu.

Na voljo so naslednji dokumenti:

učenci OŠ Miroslava Vilharja Postojna učenci izdelali obeske